Dr. David Castellano

Dr. David Castellano

FORMACIÓ ACADÈMICA

- Llicenciat en Medicina i cirurgia, universitat Autònoma de Barcelona. Unitat docent del Hostpital Vall d'Hebron

- Especialitat d'anestesiologia i reanimació via MIR Hospital Universitari Del Valle d'Hebron.

- Estudis de Doctorat segon període d'investigació, departament de Cirurgia. Primer període de docència superat amb qualificació Excel•lent.

ACTIVITAT PROFESSIONAL

- Metge adjunt de l'Hospital Vall d'Hebron. Àrea matern infantil.


ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS

- Ponències a la XIII-XIV-XV Reunions científiques de la SCARD

- Comunicació escrita al III congrés de la Societat Espanyola d'Anestesiologia Obstètrica.

ALTRES

- Membre de l'estudi de prevalença d'infeccions nosocomials a Espanya. Departament de Medicina Preventiva de la Vall d'Hebron. Barcelona.

- Membre agregat de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Barcelona.