Dra. Cristina Schepers

Dra. Cristina Schepers

FORMACIÓ ACADÈMICA

- Col•legiat 29.239

- Lloc i data de naixement: Barcelona

- Llicenciatura en Medicina i Cirurgia. Universitat Central de Barcelona, 1986-92Licenciatura en Medicina i Cirurgia. Universitat Central de Barcelona, 1986-92

- Títol de Llicenciada en Medicina i Cirurgia, 7/1992

- Examen de Llicenciatura: Excel•lent i Premi Extraordinari de Llicenciatura, 10/1992

- OPOSICIÓ MIR (1992). Nombre d'Ordre: 71. Plaça: Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia. Lloc: Hospital Clínic de Barcelona.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

ÀMBIT NACIONAL

El procés de formació MIR ha inclòs:

- Medicina Interna. Inclosa rotació a la secció de malalties sistèmiques. Gener -juny, 1993

- Guàrdies en el servei d'Urgències de Medicina de l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Gener 1993-juny, 1995

- Cirurgia dermatològica. Biòpsies, exèresi simples i sutures directes. Juliol -desembre, 1993

- Sala de Dermatologia. Assistència a pacients dermatològics en règim d'hospitalització per a diagnòstic i tractament de malalties ampul•loses, inflamatòries i pautes de poliquimioteràpia a pacients afectats de melanoma maligne i limfomes cutanis. Gener -desembre, 1994

- Dispensari de Dermatologia. Assistència de pacients dermatològics en regim ambulatori incloent pacients afectats de malalties autoimmunes, porfíries i malalties de transmissió sexual. Gener-desembre, 1995

- Cirurgia dermatològica avançada. Realització de tècniques de cirurgia dermatològica (empelts, penjalls), criocirugía. Intervencions quirúrgiques amb anestèsia general, incloent buidaments ganglionars, enucleaciones oculars, faringostomas, reconstruccions de nas, llavi i orella, microtrepanación. Tècnica de microcirurgia controlada de MOHS. Juliol-desembre, 1997

ÀMBIT INTERNACIONAL

- Dermatopatologia. Realitzada en Estats Units en qualitat de comissió de servei aprovat per la comissió de docència de l'Hospital Clínic de Barcelona. Gener-juliol, 1997

- Estada en qualitat de Comissió de Servei en l'Institute for Dermatopathology, Jefferson Medical Center, Philadelphia, durant el període. Estudi amb el Dr Ackerman d'aprox. 250 biòpsies diàries incloent patologia inflamatòria i tumoral benigna i maligna (amb especial èmfasi en lesions melanocíticas). Familiarització amb les tècniques immunohistoquímiques utilitzades en Dermatopatologia. Participació en les sessions i projectes de recerca del Departament de Dermatologia de l'Jefferson Medical Center. Febrer-juliol, 1996

ACTIVITAT INVESTIGADORA

- Cursos de Doctorat. Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. 33 crèdits en Morfofisiologia Dermatològica, 1994-1996

- Premi Fi de Residència amb el número 1 i Premi Emili Letang concedit per l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona per al desenvolupament del projecte de tesi doctoral, Desembre, 1996

- Participació en el projecte de recerca sobre l'estudi del complex d'atac del complement en les lesions cutànies de la Dermatomiositis. Aquest projecte s'integra en la línia de recerca de Inmunodermatología del departament de Dermatologia de l'Hospital Clínic i té el suport de la beca FISss no.96/1165., 1995-1997

- Inscripció del projecte de tesi doctoral n º 105/97 en el registre de la Facultat de Medicina: "Cèl•lules dendrítiques en la Dermatomiositis: Estudi en pell, múscul i lesions cutànies fotoinducidas" Universitat de Barcelona. Gener, 1997

- Suficiència Investigadora. Facultat de medicina de la Universitat de Barcelona. Octubre, 1998

- Lectura de tesi doctoral amb obtenció del grau de Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (Excel•lent -Cum Laude). Setembre, 2001.

ACTIVITAT PROFESSIONAL

- Resident MIR. Especialitat: Dermatologia Medicoquirúrgica i Venereologia. Departament de Dermatologia, Hospital Clínic, Barcelona. Cap de Departament: Prof.J.M.Mascaró. Gener 1993? Desembre 1996

- Contracte de Dermatòleg Col•laborador. Departament de Dermatologia, Hospital Clínic, Barcelona. Secció: Cirurgia Dermatològica. Gener-maig, 1997

- Interinitat com Facultatiu Especialista en Dermatologia. DAP Sant Andreu, Barcelona. Abril 1997? agost 1997

- Investigadora principal del projecte "Cèl•lules dendrítiques en malalties autoimmunes i inflamatòries cutànies" en el departament de Dermatologia, Hospital Clínic, Barcelona. Maig 1997? Octubre 1999

- Activitat professional en centres policlíniques. Barcelona. Gener 1997? Octubre 2001

- Interinitat com Facultatiu Especialista en Dermatologia. DAP Nou Barris, Barcelona. Desembre 1999-2002

- Dermatòloga Clínica Planas, Barcelona. Des de setembre 2001.

PREMIS

- PREMI EXTRAORDINARI DE LLICENCIATURA. Facultat de Medicina, Universitat Central de Barcelona, 1992

- BECA PREMI del Grup de Treball de Cosmètica i Terapèutica de la ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGIA I VENEREOLOGIA per a l'assistència a la Reunió de l'Acadèmia Americana de Dermatologia de Sant Francesc (Març 1997), 1996

- PREMI FI DE RESIDÈNCIA amb el número 1 i PREMI EMILI Letang concedit per l'Hospital Clínic i Provincial de Barcelona per al desenvolupament del projecte de tesi doctoral, 1996
BEQUES / Fellowships

- Departament de Ginecologia i Obstetrícia, Universitaets Frauenklinik Marburg, Alemanya. Agost, 1988

- Departament de Medicina Interna-Endocrinologia, Hospital Universitari de Neuperlach, Munic, Alemanya. Setembre, 1989

- Departament de Gastroenterologia, Michigan State University, College of Osteopathic Medicine, Estats Units d'Amèrica. Juliol-agost, 1990

- Assistència Primària ("Primary Health Care Project"), Sint Radbout University Hospital, Nijmegen, Holanda. Juliol, 1991

- Departament d'Endocrinologia -Andrologia, Free University Hospital, Amsterdam, Holanda. Agost, 1991

CONCURSOS - OPOSICIONS

- Alumna interna d'Histologia corresponent al departament de Biologia Cel•lular i Anatomia Patològica de la Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona nomenada en virtut de concurs -oposició en data 14 de desembre de 1987. De 1987-1988

- Alumna interna de Medicina Interna corresponent al departament de Patologia Mèdica Unitat Docent de Bellvitge, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona, nomenada en virtut de concurs -oposició al febrer de 1988. De 1989 a 1992.

CURSOS, SEMINARIS, PONÈNCIES, CONGRESSOS

IMPARTITS

- Mascaró JM Jr, Vilalta A, Schepers C, Torras H, Mascaró JM. "Aparició d'un carcinoma basocel•lular infiltrant en la localització d'un angioma cavernós que havia remès amb crioteràpia". XII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona 1993.

- Vilalta A, Schepers C, Lecha M, Mascaró JM. "Microinjert amb cureta Stiefel.XII" Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona 1993.

- Vilalta A, Schepers C, Ramirez E, Soler, J. "Empelt de mà en guant de ciclista". XII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, 1993.

- Ferrando J, Schepers C. "Controversies in Histiocytosis". 7è Congrés Internacional de Dermatologia Pediàtrica, Buenos Aires, Argentina, octubre 1994.

- Schepers C, Malvehy J, Navarra I, Azón A, Ferrando J, Mascaró JM. "Papuloeritrodermia: Associació amb adenocarcinoma de còlon". Congrés Iberolatinoamericano, Sant Joan, Puerto Rico, Agost 1995.

- Lecha M, Schepers C, Soler J, Janés C, Ferrando J. "Queratosi liquenoides Crònica, resposta a RePuva". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, Novembre 1995.

- Schepers C, Soler J, Abad M, Escario I, Iñiguez L, Ferrando J, Mascaró JM. "Liquen pla de les 20 ungles". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, Noviembre1995.

- Estrach T, Schepers C, Solé T, Lecha M, Mascaró JM. "Sarcoma de Kaposi, timoma i immunodeficiència adquirida no HIV". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, Novembre 1995.

- Herrero C, Schepers C, Hausmann G, Soler J, Camp A, Grau JM, Mascaró JM. "Fracàs del tractament amb immunoglobulines intravenoses en dos casos de dermatomiositis idiopàtiques refractàries també a altres tractaments". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, Novembre 1995.

- Soler J, Schepers C, Gonzalez J, Soriano A, Giner V, Pedrol I, Lecha M. "Meningococcemia crònica". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, Novembre 1995.

- Estrach T, Schepers C, Soler J, Ferrando J, Martí R, Albiol R, Mascaró JM. "Limfoma T Angiocéntrico". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, novembe 1995.

- Soler J, Schepers C, Ferrando J, Mascaró JM. "Calcifilaxis en una pacient sense insuficiència renal ni hiperparatiroïdisme". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, 1995.

- Herrero C, Schepers C, Soler J, Castells-Mas A, Mascaró JM. "Mucinosi paulonodular associada a panniculitis lúpica". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, Novembre 1995.

- Estrach T, Soler J, Schepers C, Ferrando J, Mascaró JM Jr, Lecha M. "Cas per a diagnòstic: Malaltia ampollosa associada a hipernefroma, mieloma múltiple i amiloïdosi sistèmica". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, Novembre 1995.

- Estrach T, Soler J, Schepers C, Ferrando J, Lecha M, Mascaró JM. "Pioderma gangrenoso al punt d'injecció d'interferó". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, Novembre 1995.

- Alsina M, Soler J, Schepers C, Gonzalez J, Lecha M. "Hiperpigmentacióm i amiloïdosi generalitzada". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, Novembre 1995.

- Alsina M, Soler J, Schepers C, Gonzalez J, Camp A, Mascaró JM. "Calcifilaxis simulant panniculitis". XIII Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, 1995.

- Schepers C, JM Mascaró. "Angiocentric T cell Lymphoma". 54th annual meeting American Academy of Dermatology, Washington, Febrer 1996.

- Schepers C, Soler J, Martí RM, Estrach T, Palou J, Ferrando J, Mascaró JM. "Angiocentric T cell Lymphoma simulating panniculitis". 5th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Lisboa, Portugal. Octubre 1996.

- Schepers C, Soler J, Palou J, Mascaró JM. "Papular Acantholytic Dyskeratosis of the genitocrural àrea simulating mol•lusc contagiós". 34 Annual meeting of the American Society of Dermatopathology. San Francisco, EUA Març 1997.

- Gonzalez Castro J, Gonzalez Enseñat MA, Vilalta A, Palou J, Schepers C, Castel T, Mascaró JM. "Melanoniquia longitudinal en banda amb signe de Hutchinson en nens. Melanoma o nevus melanocític. Extirpació quirúrgica o control evolutiu". XIV Reunió Internacional de Dermatologia Clínica. Barcelona, 1997.

- Schepers C, Hausmann G, Palou J, Lecha M, Grau JM, Herrero C. "Dendritic cells in Cutaneous and muscle Lesions of dermatomyositis". Joint meeting International Society of Dermatopathology, American Society of Dermatopathology, European Society of Dermatopathology, Latin American Society of Dermatopathology. Orlando, EUA 25 febrer 1998.

- Schepers C, Segura J, Palou J, Mascaró JM. "Papular Porokeratosis of the genito-crural àrea". 56th annual meeting American Academy of Dermatology, Orlando, EUA 27 febrer - 4 març 1998.

- Hausmann G, Schepers C, Grimalt R, Lacueva L, Martí R, Ferrando J. "Dipòsits del Complex de Araque de Membrane a la Alopècia areata". IV Reunió Internacional del grup Espanyol de Tricología. Barcelona, Espanya. 19-20 setembre 1998.

- Herrero C, Hausmann G, Camp A, Schepers C. "Pathogenic Mechanisms of Cutaneous Lesions of Dermatomyositis". 7th Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Nice, França. 7-11 octubre, 1998.

- Schepers C, Hausmann G, Martí R, Graus F, Palou J, Lecha M, Grau JM, Herrero C. "Expression of the Cutaneous lymphocyte associated antigenn (CLA/HECA-452) in the inflammatory infiltrates of skin and muscle Lesions of Dermatomyositis. A double immunofluorescence study". 19th Colloquium of the International Society of Dermatopathology, Madrid, Espanya. 5-07 novembre, 1998.

- Hausmann G, Schepers C, Grimalt R, Lacueva L, Martí R, Ferrando J. "Membrane attack complex in Alopècia areata" First tricontinental meeting of the Hair Research Societies. Washington, EUA 18-20 novembre 1998.

- Schepers C, Hausmann G, Palou J, Lecha M, Grau JM, Herrero C. "Dendritic cells in Cutaneous and muscle Lesions of dermatomyositis". 57th American Academy of Dermatology Meeting. New Orleans, 19-24 març 1998.

- Schepers C, Malvehy J, Navarra I, Azón A, Ferrando J. "Papuloeritrodermia: Un patró característic de reacció cutània". XXIII Congrés Nacional de Dermatologia i Venereologia, Madrid, 1994.

- Schepers C, Soler J, Estrach T, Ferrando J. "Pruïja generalitzada com a primera manifestació de la malaltia de Hodgkin". III Reunió conjunta de les seccions Valenciana i Catalano-Balear de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, Castelló, Novembre 1994.

- Schepers C, Soler J, Estrach T, Ferrando J, Mascaró JM. "Pruïja generalitzada com a primera manifestació de la malaltia de Hodgkin". XXIV Congrés nacional de Dermatologia i Venereologia. Salamanca 13 juny 1995.

- Schepers C, Estrach T, Malvehy J, Iranzo P, Solé T, Palou J, Mascaró JM. "Mucinosi cutània infantil. VII Reunió del grup espanyol de dermatologia pediàtrica". La Corunya, 26-27 gener 1996.

- Schepers C, Vilalta A. "Rinofima: Tractament quirúrgic". IX Reunió del Grup Espanyol de Cirurgia i Oncologia Cutània. Barcelona 13-14 desembre 1996.

- Schepers C, Segura J, Palou J, Mascaró JM. "Acantolisis disqueratósica dels Genitals". XXVI Congrés nacional de Dermatologia i Venereologia. Màlaga 28-31 maig 1997.

- Schepers C, Hausmann G, Palou J, Lecha M, Grau JM, Herrero C. "Estudi immunohistoquímic de les subpoblacions de cèl•lules dendrítiques en lesions cutànies i musculars de la dermatomiositis". XXVII Congrés nacional de Dermatologia i Venereologia. Santander 21-23 maig 1998.

- I de Felip, Schepers C, MA Font. "Reaccions adverses en la depilació mitjançant làser d'alexandrita. Es poden identificar-ne les causes i reduir la seva incidència?" XXIX Congrés Nacional de Dermatologia i Venereologia. Barcelona 20-23 juny 2001.

- Schepers C, I de Felipe, E. Llistosella, JN García-Marques. "Múltiples aplicacions del lase de KTP 532nm". XXIX Congrés Nacional de Dermatologia i Venereologia. Barcelona 20-23 juny 2001.

- Schepers C. "Dermatitis atòpica i al•lèrgens. Novetats diagnòstiques". Reunió de Dermatologia. Sagaró 26 abril 2002.


ASSISTÈNCIA A: CURSOS INTERNACIONALS

- General Assembly of International Federation of Medical Students Association a Lagos, Nigèria. Juliol Agost 1988.

- Matriculada en "Lifelong education program" aprovant l'examen d'accés a Michigan State University. Juliol 1990.

- "An experience in gastrointestinal disease", curs amb designació de matrícula d'honor. Michigan State University, Michigan, EUA. Agost 1990.

- Curs de Dermatopatologia. American Academy of Dermatology (12 crèdits). New Orleans, EUA Febrer 1995.

- IV Curs Internacional d'avanços en Dermatologia. Sevilla, 20-22 abril 1995.

- Curs internacional de Leprologia, Sanatori de Fontilles, Alacant, 12-18 novembre 1995.

- The estàndard allergens: How to make them work. Impartit per Prof.James G Marks Jr, Pennsylvania State University College of Medicine, EUA Abril 1996.

- Hair Loss: Evaluation and treatment. Impartit per Prof.Elise A Olsen. Jefferson Medical Center, Philadelphia, EUA Maig 1996.

- Phototherapy: A practical approach. Impartit per Prof.Thomas B Fitzpatrick.Jefferson Medical Center, Philadelphia, EUA Maig 1996.

- V Curs Internacional d'Avenços en Dermatologia. Sevilla 17-18 de abril, 1998.

- Curs Internacional de Cirurgia Dermatológica. Sevilla 20 i 21 d'abril, 1998.

- Curs Internacional de epiluminiscència de lesions pigmentàries. Hospital Clínic de Barcelona. Barcelona, 17 de juny, 1998.

- IV Curs Internacional d'avenços en Cirurgia Dermatològica. Universitat de Pamplona. 09-11 maig, 2002.


ASSISTÈNCIA A: CURSOS NACIONALS

- Curs de bases neuro fisiològiques del comportament, Barcelona, octubre 1987.

- I Curs de biotecnologia i terapèutica per al dermatòleg clínic. Barcelona, 20-21 gener 1995.

- Curs de fotografia en Dermatologia. Madrid, maig 1995.

- Curs de formulació magistral en Dermatologia. Hospital Sagrat Cor. Barcelona, novembre 1995.

- II Curs d'avenços en Cirurgia Dermatològica. Facultat de Medicina. Universitat de Navarra, 27-28 de març 1998.

- II Workshop Depilació -Noves tecnologies. Tarragona 27 juny 1998.

- Avenços en Melanoma Maligne II. Barcelona, 18 i 19 de juny, 1998.

- Primeres jornades pràctiques de làser en el resurfacing de lesions post- acne. Dermaclinic. Barcelona, maig, 2000.


ASSISTÈNCIA A: CONGRESSOS INTERNACIONALS

- Symposium Internacional d'Avenços en Terapèutica Dermatològica i XII Reunió Clínica Internacional de Dermatologia. Barcelona, 22-23 octubre 1993.

- 53 Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, New Orleans, EUA 4-9 febrer 1995.

- XIII Congrés Ibero-Llatí-Americà de Dermatologia. Sant Joan, Puerto Rico, 26-31 agost 1995.

- Jornades Internacionals de Dermatologia. Barcelona, 10-11 novembre 1995.

- 33 Annual meeting of the American Society of Dermatopathology. Washington D.C, EUA 7-9 febrer 1996.

- 54 Annual Meeting of the American Academy of Dermatology, Washington DC, EUA 10-15 febrer 1996.

- Philadelphia dermatological society meeting. The Children 's hospital of Philadelphia, EUA Abril 1996.

- Philadelphia dermatological society annual meeting. Medical College of Pennsylvania and Hahnemann University. Philadelphia, EUA Maig 1996.

- Society for Investigative Dermatology. Washington D.C, EUA 15 maig 1996.

- Clinical Dermatology 2000. Vancouver, Canadà. Maig 1996.

- 5th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology. Lisboa, Portugal. Octubre 1996.

- International Colloquium of the international Society of Dermatopathology. Salzburg, Àustria. 5-7 setembre 1997.

- Joint meeting International Society of Dermatopathology, American Society of Dermatopathology, European Society of Dermatopathology, Latin American Society of Dermatopathology. Orlando, EUA 25 febrer 1998.

- 56th annual meeting American Academy of Dermatology, Orlando, EUA 27 febrer - 4 març 1998.

- 7th Congress European Academy of Dermatology and Venereology, Nice, França. 7-11 octubre, 1998.

- 19th Colloquium of the International Society of Dermatopathology, Madrid, Espanya. 5-07 novembre, 1998.

- 57th annual meeting American Academy of Dermatology, New Orleans, EUA 19 -24 març 1999.

- Jornades Internacionals de Dermatologia. Barcelona, 22-23 març, 2002.


ASSISTÈNCIA A: CONGRESSOS NACIONALS


- I Reunió Llatina de Dermatitis de Contacte. Sitges, Espanya, 30-31 octubre 1993.

- V Trobada Anual del Grup Espanyol de Cosmètica i Terapèutica Dermatològica. Oviedo, 12-13 novembre 1993.

- Reunió conjunta de les seccions Catalano-Balear i Basc-Navarra-Aragonesa-Riojana de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia. Jaca, 18-19 de febrer 1994.

- Reunió de la secció Catalano-Balear de Dermatologia. Barcelona, 12 maig 1994.

- XXIII Congrés Nacional de Dermatologia i de Venereologia. Madrid, 16-18 juny 1994.

- Reunió de la secció Catalano-Balear de Dermatologia. Barcelona, 22 setembre 1994.

- III Reunió conjunta de les seccions Valenciana i Catalano-Balear de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia, Castelló, 26 novembre 1994.

- VI Reunió Anual del Grup Espanyol de Cosmètica i Terapèutica Dermatològica. Andorra, 11-12 novembre 1994.

- III Jornades de Dermatologia Pediàtrica. Barcelona, 25 novembre 1995.

- Constitució del grup i 1a reunió del grup espanyol de Dermatologia i Psiquiatria. Barcelona 13-14 gener 1995.

- XXIV Congrés nacional de Dermatologia i Venereologia. Salamanca 13 juny 1995.

- IV Reunió conjunta de les seccions Valenciana i Catalano-Balear de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia. Tarragona, octubre 1996.

- IV Jornades de Dermatologia Pediàtrica. Barcelona, novembre 1996.

- IX Reunió del Grup Espanyol de Cirurgia i Oncologia Cutània. Barcelona 13-14 desembre 1996.

- XXVI Congrés nacional de Dermatologia i Venereologia. Màlaga 28-31 maig 1997.

- IX Reunió anual del Grup de Cosmètica i Terapèutica Dermatològica. Santiago de Compostel 07-08 novembre 1997.

- VI Jornades de Dermatologia Pediàtrica. Barcelona, 28 novembre 1997.

- Reunió conjunta de les seccions Catalano-Balear i Basc-Navarra-Aragonesa-Riojana de l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereología.Montbrió del Camp, 21 març 1998

- XXVII Congrés nacional de Dermatologia i Venereologia. Santander 21-23 maig 1998.

- IV Reunió Internacional del grup espanyol de Tricología. Barcelona 18-19 setembre 1998.

- XIV Congrés Iberolatinoamericano de Dermatologia. Màlaga 23-26 juny 1999.

- Jornada sobre Smoothbeam, Vbeam, Gentlelaser i làser de Psoriasi, Barcelona 20 juny 2001.

- XXIX Congrés Nacional de Dermatologia i Venereologia. Barcelona 20-23 juny 2001.

- IX Reunió anual del Grup de Cosmètica i Terapèutica Dermatològica. València 16-17 novembre 2001.

PUBLICACIONS

- Schepers C, Herrero C. "Esclerodèrmia i síndromes esclerodermiformes". En: Rojas-Rodriguez J, García Carrasco M, Cervera R, Font J. Malalties autoimmunes sistèmiques i reumàtiques. Ed.Doyma 1997; cap.9: 107-119.

- Schepers C. "Dermal dendrocytes". En: HH Wolf, M Tronnier, AB Ackerman. The Skin-Embryology, Morphology, Biology. Ed HH Wolf, M Tronnier, AB Ackerman. En premsa.

- Schepers C. "Classificació de l'acne". En: Acne. J. Ferrando ed. En premsa.

- Ferrando J, Schepers C. "Controversies in histiocytoses". Pediatric Dermatology. Elsevier Science BV, AM Pierini et al ed.1995: 115-118.

- Schepers C, Herrero C, Hausmann G. "Autoimmune diseases and Malignancy. Skin Cancer" 1995; 10: 241-252.

- Vilalta A, Schepers C. "Surgical therapy of premalignant and malignant Lesions of the male external genitals". Skin Cancer 1995; 10: 291-299.

- Alsina M, Gonzalez-Castro J, Schepers C. "Skin càncer associated with AIDS. Skin Cancer" 1995; 10: 253-259

- Schepers C, Malvehy J, Azón A, Navarra I, Ferrando J, Mascaró JM. "Papuloerythroderma of Ofuji: A report of two cases including the first European casi associated with visceral carcinoma". Dermatology 1996; 193: 131-135.

- Schepers C, Estrach T, Malvehy J, Iranzo P, Solé T, Palou J, Mascaró JM. "Cutaneous mucinoses of Childhood". (Abstr) Pediatric dermatol. (En premsa).

- Schepers C, Ackerman AB. "Dermal dendritic cells. Dermatopathology: Practical and Conceptual" 1997; 3 (2): 47-61.

- Vilalta A, Schepers C, Lecha M, Mascaró JM. "Microinjert amb cureta Stiefel". Med Cut ILA 1994; 22: 102.

- Schepers C, Soler J, Ferrando J. "Histopatologia i Semiologia dels xantomes". Monografies de Dermatologia, 1995; 8: 327-339.

- Soler J, Schepers C. "Cas per a diagnòstic: Erupció pustulosa circinada" Pell 1995; 10: 99-102.

- Schepers C, Soler J. Cas per a diagnòstic: "Erupció pápulo-nodular groguenca". Pell 1995; 10: 479-482.

- Schepers C, Soler J, Estrach T, Ferrando J. "Pruïja generalitzada com a primera manifestació de la malaltia de Hodgkin". Pell 1995; 10: 92-93.

- Schepers C. Porpra: "Diagnòstic diferencial des del punt de vista morfològic". Pràctica dermatològica 1995; 22: 1-4.

- Schepers C. Zoonosi. "Pràctica dermatològica" 1995; 26: 1-6.

- Ferrando J, Schepers C. "Signes cutanis clau indicadors de genodermatosis". Dermocosm.Clin.1996; 4: 9-23.

- Schepers C, Soler J, Abad M, Escario I, Iñiguez L, Ferrando J, Mascaró JM. "Liquen pla de les 20 ungles. Fracàs del tractament amb etretinato". Actes Dermosifiliogr.1996; 87: 499-502.

- Soler J, Schepers C, Herrero C. "Hipermelanosis en malalties endocrines, metabòliques i carencials". Monografies de Dermatologia 1996; 9: 28-44.

- Soler J, Schepers C. "Melanoma maligne". Medicina Integral, 1996; 28 (6): 285-288.

- Schepers C, Soler J. "Dermatitis atòpica". Medicina Integral, 1996; 28 (8): 384-387.

- Schepers C, Ferrando J, Navarra E. "Indometacina tòpica en Dermatologia". Dermatol Cosmet 1996; 6: 163-166.

- Muñoz-Perez MA, Schepers C. "Teràpia del Fotoenvelliment". Dermatol Cosmet 1997; 5: 138-140.

- Schepers C. "Acne: Clínica i Formes Clíniques de Acne". Monografia de Acne (en premsa).

- Schepers C, Soler J, Herrero C, Grau JM. "Fracàs terapèutic del tractament amb immunoglobulines endovenoses en 2 casos de Dermatomiositis resistents a tractament convencional". Med Clínica (acceptat).

- "Dermatologia / polimiositis". A Camp, G Hausmann, C Schepers, C Herrero. Janus 1999; 56:48-61.

SOCIETATS PROFESSIONALS

- Joventuts Mèdiques de Catalunya i Balears. President secció intercanvis internacionals 1987-1990

- Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears

- Acadèmia Catalana de Dermatologia

- Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia

- Grup Espanyol de Dermatologia i Psiquiatria

- Grup Espanyol de Cirurgia i Oncologia Cutània