Dr. Antonio Doménech

Dr. Antonio Doménech

FORMACIÓ ACADÈMICA

- Lloc i data de naixement: Badalona (Barcelona), 26 gener 1927

- Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Universitat de Barcelona, 1944-1950

- Especialitat en Radiologia, 1970

- Cursos de Doctorat

ACTIVITAT PROFESSIONAL

- Departament Central de Raigs X de la Facultat de Medicina de Barcelona (1949-1955).

- Radiòleg del Servei d'Aparell Respiratori. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (1956-1965).

- Cap del Servei de Raigs X. Hospital Infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona (1956-1969).

- Radiòleg Consultor de l'Hospital Infantil de Sant Joan de Déu de Barcelona, des de 1969.

- Radiòleg de l'Escola Professional d'Urologia de la Facultat de Medicina de Barcelona, 1962.

- Cap del Servei de Radiologia de l'Hospital Infantil de Sant Rafael de Barcelona (1960-1975).

- Cap Clínic del Servei de Radiologia de la Clínica Infantil de la Seguretat Social de Barcelona (1966-1977).

- Cofundador de la Clínica Pediàtrica Teknon de Barcelona, 1960.

- Cap Departament de Radiodiagnòstic de la Clínica Pediàtrica Teknon (1960-1994).

- Metge consultor associat del Servei de Radiologia de la Clínica Universitària de la Universitat de Navarra (des 1974).

- Cap Departament de Diagnòstic per la Imatge de l'Institut Dexeus de Barcelona (1972-1982).

- Director de les següents unitats (1982-1988):

"Imatges Diagnòstiques, S.A." (IDISA).

"Estudis Funcionals, S.A." (EFUSA) i Serveis de teletermografia de l'Institut Dexeus de Barcelona.

- Cofundador del "Comitè de Patologia Mamària" de l'Institut Dexeus de Barcelona (1975).

- Cofundador del Centre Radiològic Computeritzat de Barcelona (CRC).

- Director del Departament de Diagnòstic per la Imatge de la Clínica Sagrada Família de Barcelona des de 1986.

- Cofundador i Director Mèdic de "RESSONÀNCIA MAGNÈTICA SAGRADA FAMÍLIA, SA".

- Membre fundador de BARCELONA CENTRE MÈDIC.


CURSOS, SEMINARIS, PONÈNCIES, CONGRESSOS

- Un total de més de 150 comunicacions i conferències presentades i impartides entre els anys 1950-1996 a Espanya, Europa i Amèrica en prestigiosos instituts, congressos i universitats.


PUBLICACIONS

Diversos articles científics publicats entre 1956 i 1971 en revistes especialitzades:

- "Acta Ibèrica Radiològica Cancerologia"

- "Anals de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona"

- "Actes Reunió Pediàtrica de la U.M.N."

- "Le Monde Medical"

- "Acta Urològica Bèlgica"

- "El Món de la Medicina"

- "Arxius de la Clínica Pediàtrica Teknon"

- "Anals de Medicina", secció cirurgia

- "Annali Medicin"

- "Radiologia"

- "Annales de Radiologie"

- "Actes XI Congrés Espanyol de Patologia Digestiva" vol. I

- "Medicina Clínica"

- "Actes 62 ª Sessió de l'Associació Francesa d'Urologia"

- "Actes Congrés de Viena" 1971

Llibres:

- "Atles de Radiologia Pediàtrica". Tòrax, 3 vols. (1972-1974)

- "Panorama històric El de la radiologia a Catalunya" (1972)

- "Contribució a l'estudi del naixement de la radiologia a Espanya" (1972) Pròleg-

- "Pediatric Radiology" (1973)

- "Mamografia" (1975)

- "Senologia" (1982) Coautor-

- "Atlas de Patologia Mamària" (1986)

- "Atles d'ecografia mamària comparada" (1989)? Revisió i pròleg ed. espanyola-

- "Radiologia de les malalties pulmonars" (1991)

- "Atles de signes radiològics" (1986)- Revisió i pròleg ed. espanyola-

- "Radiodiagnòstic de les vèrtebres en l'adult"? Revisió i pròleg ed. espanyola-

SOCIETATS CIENTÍFIQUES

- Soci numerari de la SOCIETAT ESPANYOLA DE RADIOLOGIA.

- Soci numerari de la SOCIETAT ESPANYOLA DE ultra sonografia.

- Secretari de l'Associació de Radiologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (1960-1964).

- Membre estranger de la Societat de Medicina de París (1962).

- Vicesecretari de la SOCIETATS ESPANYOLA d’Electroradiologia MÈDICA (SEREM).

- President de l'Associació de Radiologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (1967-1971).

- Membre honorari de l'Associació Argentina de Radiologia, 1970.

- Membre fundador de la Societat Europea de Radiologia Pediàtrica (parís).

- Membre del Consell de Redacció de "PROGRESSOS DE OBSTETRÍCIA I GINECOLOGIA" (1975-1977).

- Membre de diferents tribunals examinadors per especialistes mèdics.

- Membre numerari de A.H.O.E.M.O. (Associació Hispana d'Osteoporosi i Malalties metabòliques òssies) (1991).

- Membre numerari de C.I.R.S.E. (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe) (1993).

- Soci de Mèrit de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (1994).