Prevenció danys solars

Una llum reparadora i regeneradora

Prevenció danys solars

La bioestimulació lumínica és un tractament nou que utilitza díodes emissors de llum visible de banda estreta de diferents colors, que estimularan les cèl•lules dèrmiques i epidèrmiques. És un tractament ideal abans de l’estiu perquè reduirà la resposta inflamatòria nociva dels raig ultraviolats damunt la pell, inhibint també la formació de radicals lliures. És un tractament ideal per combinar amb altres tractaments anti-envelliment, com són els peelings i el làser, perquè reduirà la resposta inflamatòria evitant la hiperpigmentació postinflamatòria. La seva acció sobre els vasos sanguinis fa que aquest tractament sigui molt útil en el tractament de vermellors i rosàcia.

L’estimulació de les funcions energètiques de les cèl.lules produirà un augment en la producció de col.lagen i elastina.

La seva acció inhibidora sobre la síntesi de melanina s’aprofita en el tractament de trastorns pigmentaris, com el melasma.

La llum vermella i blava és un complement útil en el tractament de l’acne. La llum blava és bactericida contra el Proponiobacterium acnes, mentre que la llum vermella és antiinflamatòria i ajuda a disminuir les vermellors en els acnes inflamatoris.

Procediment

El pacient s’estira a la llitera i se li tapen els ulls amb unes ulleres. Comença el programa, segons la pell del pacient durant uns 15-20 minuts. Existeix un programa de llum vermella polsada per al rejoveniment de la cara i de l’escot; un programa de llum vermella continua per fer la teràpia fotodinàmica en cas de que hi hagin queratosis actíniques.

La llum blava s'utilitza en combinació amb altres tractaments per al tractament de l'acne i de la rosàcia pustulosa i la combinació de la llum vermella amb la blava per al tractament de l'acne i de la rosàcia amb component inflamatori.