Peeling

Pell renovada

Peeling

El peeling és un procediment ambulatori que consisteix a aplicar substàncies químiques sobre la pell per aconseguir la renovació de les seves capes, el que afavoreix la seva consistència, una uniformitat del pigment (color) i una major hidratació.

Peeling significa "descamar", és a dir, eliminar per exfoliació l'estrat superficial de la pell fins a aconseguir el "decapat".

Segons la substància utilitzada es produiran diferents nivells d'actuació i es corregiran defectes més o menys profunds. L'elecció vindrà determinada per factors com el tipus de pell, l'historial clínic general, l'edat i l'estat cutani.

Els resultats del tractament són: la disminució de les arrugues, una pell rejovenida i ben hidratada, amb una secreció correcta de greix i una bona consistència i lluminositat. Les taques disminuiran progressivament fins a desaparèixer.
 

Més informació sobre Peeling

Peeling Superficial

Peeling Medi

Peeling Profund