XVII Curs de Làser Mèdic Quirúrgic

XVII Curs de Làser Mèdic Quirúrgic

Benvinguda

El Curs de Làser Mèdic Quirúrgic està dirigit a tots els Llicenciats en Medicina i Cirurgia i té com a objectiu donar una formació terórico-pràctica del funcionament del Làser en el camp de la medicina i cirurgia com a complement de la formació universitària i de reciclatge als especialistes , dins el marc de l'Estètica.

El curs està acreditat amb: 1´5 ECTS

La Universitat Autònoma de Barcelona i la Clínica Planas acreditaran l'assistència dels alumnes.

Equip Mèdic de Clínica Planas


COMITÈ CIENTÍFIC ORGANITZADOR
 
Dr. Jorge Planas
Dr. Gabriel Planas
Dra. Montserrat Planas
Dr. Juan Luís Muñoz
Dr. Maged Haj-younes

COORDINADORS:

Dr. Luis Grande
Dra. Montserrat Planas
       

Cuadre Docent

Dr. Jorge Planas
Dr. Alejandro Acuña
Dr. Guillermo Aldana
Dr. César Arroyo
Prof. Carlos Barranco
Dra. Virginia Benítez
Dr. Daniel Brualla
Dr. David Castellano
Prof. Ramón Corbalán
Prof. Magdalena Durán
Dr. Carlos Fajardo
Dr. Jorge E. Gaviría
Dra. Esther Gil
Dr. Luis Grande
Dr. Maged Haj-Younes
Dra. Ana López
Dr. Juan Luís Muñoz
Dra. Montserrat Planas
Prof. Alberto Prats
Dr. Rubén del Rio
Dra. Adriana Ribé
Dra. Josepa Rigau
Dr. Lluis Salvadó
Dra. Christina Schepers
Dra. Montserrat Serra
Dr. Mario Trelles
Dr. Mariano Vélez
Dra. Cristina Villanueva

horari

XVII CURS DE LÀSER MÈDIC QUIRÚRGIC
20, 21 i 22 d'octubre


DIJOUS, 20 D'OCTUBRE
 

08:30
           
LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ
 

08:45
           
OBERTURA DEL CURS

           
Dr. Jorge Planas i Dr. Gabriel Planas
           
Dr. Luís Gran i Dra. Montserrat Planas

09:00
           
INTRODUCCIÓ I FONAMENTS DEL LÀSER: QUÈ ÉS I COM FUNCIONA
           
Prof. Ramon Corbalán

           EFECTES CLÍNICS DE LA LLUM (LÀSER I ALTRES SISTEMES LUMÍNICS) AL TEIXIT
           
BIOLÒGIC
           
Dr. Mario Trelles


            C
ARACTERÍSTIQUES, PARÀMETRES DOSIMÈTRICS I SEGURETAT DELS SISTEMES
           
LUMÍNICS
           
Dr. Mariano Vélez
           

10:30 PAUSA-CAFÈ
 

11:00 Moderador: Dr. Mariano Vélez
 
           
PECULIARITATS ANATÒMIQUES DE LA REGIÓ I PELL FACIAL RELACIONADES AMB EL
           
REJOVENIMENT
           
Prof. Alberto Prats
           
           
RESUM DE LA HISTOLOGIA DE LA PELL NORMAL
           
AVANÇOS HISTOLÒGICS I MOLECULARS DE L'ENVELLIMENT CUTANI
           
Prof. Carlos Barranco i Dra. Ana López
 
           
ANESTÈSICS LOCALS. COMPLICACIONS I TRACTAMENT
           
Dr. David Català i Dr. Lluís Salvadó
 
           
FOTOTERÀPIA A BAIXA DENSITAT DE POTÈNCIA
           
Dra. Josepa Rigau
     

13:15 TEMPS LLIURE
 

15:30 Moderador: Dr. Daniel Brualla
 
           
LÀSER EN PATOLOGIA VASCULAR FACIAL
            
Dr. Daniel Brualla
 
            
LÀSER EN PATOLOGIA VASCULAR CORPORAL I TRACTAMENTS ENDOLUMINALS
            
Dra. Virginia Bénitez

            NOVES PERSPECTIVES EN FOTODEPILACIÓ
            
Dr. Mariano Vélez

      
       
17:00 PAUSA CAFÈ
 

17.30 Moderador: Dra. Adriana Ribé
 
           
LIPOESCULTURA D'ALTA DEFINICIÓ AMB ULTRASONS D'ÚLTIMA GENERACIÓ
           
Dr. Alejandro Acuña
 
            
COMBINACIÓ DE SISTEMES EN REMODELAT CORPORAL
            
Dra. Adriana Ribé
 
            
ABORDATGE AMB LES ESTRIES
            
Dra. Montserrat Planes
 
            
BIODERMOGENESIS A LA REGENERACIÓ DE LES ESTRIES. EXPERIÈNCIES, ESTUDIS I
            
RESULTATS
           
Dr. Carlos Fajardo
 

DIVENDRES, 21 D'OCTUBRE
 
 
09:00 Moderador: Dr. Joan Lluís Muñoz
 
             
REJOVENIMENT FACIAL I REMODELACIÓ VOLUMÈTRICA
             
Dr. Joan Lluís Muñoz
 
             
NANOFAT-TÈCNICA ÚTIL PER AL REJOVENIMENT FACIAL
             
Dr. Jorge Planas
 
             
BIOSTIMULACIÓN EN ESTÈTICA FACIAL-FACTORS DE CREIXEMENT-
             
REJOVENIMENT BUCAL
             
Dra. Esther Gil
 
             
COM MILLORAR LA MIRADA AMB TOXINA BOTULÍNICA I FARCITS DÈRMICS D'ÀCID
             
HIALURÒNIC
             
Dra. Cristina Villanueva
 
             
V-UP LÍFTING NO QUIRÚRGIC AMB FILS BARBADOS I HIDROXIAPATITA CÀLCICA
             
Dr. Maged Haj-Younes
 
 
10.45 PAUSA CAFÈ
 
 
11:15 Moderador: Dr. Maged Haj-Younes
 
             
NOVA TÈCNICA MÍNIMAMENT INVASIVA PER A GENERAR COL.LAGEN I ELASTINA.
             
RESULTATS HISTOLÒGICS
             
Dra.Virginia Bénitez

             
NOVES TECNOLOGIES PER REJOVENIMENT FACIAL
             
Dra. Adriana Ribé
 
             
LÀSER DE CO2 FRACCIONAL A REJOVENIMENT CUTANI I ALTRES APLICACIONS
             
DERMATOCOSMÉTICAS i ELIMINACIÓ DE GRANULOMES
             
Dra. Montserrat Planes
 
             
CICATRIUS, QUELOIDES I GRANULOMES
             
Dra. Montserrat Planes

             
MANEIG DEL REJOVENIMENT FACIAL A PACIENTS DE PELL FOSCA
             
Dr. Guillermo Aldana
 
             
REJOVENIMENT FACIAL NO ABLATIU MITJANÇANT FONTS DE LLUM
             
Dr. Rubén del Rio
                        

13:35 TEMPS LLIURE
 

15:30 Moderador: Dr. Ruben del Rio
 
           
TRACTAMENTS LÀSER EN PIC SEGONS AMB DOS LONGITUDS D'ONA. NOVA TÈCNICA
           PER A ELIMINAR TATUATGES I LESIONS PIGMENTADES.
NOUS PROTOCOLS DE TRACTAMENT.
           
Dra. Adriana Ribé
           
            
LESIONS PIGMENTADES CONGÈNITES. ABORDATGE TERAPÈUTIC
            
Dra. Montserrat Serra
 
            
DIAGNÒSTIC, EFECTES SECUNDARIS I COMPLICACIONS EN EL TRACTAMENT DE LES
            
LESIONS PIGMENTADES
            
Dr. Rubén del Rio

            ACNE: TRACTAMENT COMBINAT DE LA MALALTIA ACTIVA I DE LES SEVES SEQÜELES
            Dra. Christina Schepers


 

17:00 PAUSA CAFÈ
 

17.30 Moderador: Dr. Jorge I. Gaviria
 
            
ANTIAGING VAGINAL
            
Prof. Magdalena Durán

            
ER: YAG A GINECOLOGIA, PIS PÈLVIC I COSMETOGINECOLOGÍA
            
Dr. Jorge I. Gaviria
 
            
GINECOESTÉTICA LÀSER
            
Dr. César Rierol
 
            
VAGINOPLÀSTIA AMB RADIOFREQÜÈNCIA
            
Dr. Joan Lluís Muñoz

            
MANEIG PRÀCTIC: INDICACIONS, CONTRAINDICACIONS I EFECTES SECUNDARIS DE
            
ELS LÀSERS A GINECOLOGIA
            
Dr. Jorge I. Gaviria
 

DISSABTE, 22 D'OCTUBRE
 

09:00
            
EXAMEN
 
 

09:30
             
PAUSA CAFÈ
 

09.45
             
SESSIÓ PRÀCTICA
             
Demostracions de procediments en vídeo
 

13:00
             
CLAUSURA DEL CURS


Es realitzarà un examen al final del curs.
La universitat Autònoma de Barcelona i Clínica Planas acreditaran l'assistència dels alumnes

Seu del Curs

Auditori Jaume Planas
Pere II de Montcada, 16
08034 - Barcelona
Tel 93 2032812 Fax. 93 2069989
Sra. Mª Antonia Fontdevila
cursos@clinicaplanas.com

Quota d´inscripció

400 Euros (Places limitades per rigorós ordre d'inscripció)

Sota els auspicis de

Empreses col·laboradores