XV Curs de Làser Mèdic Quirúrgic

XV Curs de Làser Mèdic Quirúrgic

Benvinguda

El Curs de Làser Mèdic Quirúrgic està dirigit a tots els Llicenciats en Medicina i Cirurgia i té com a objectiu donar una formació terórico-pràctica del funcionament del Làser en el camp de la medicina i cirurgia com a complement de la formació universitària i de reciclatge als especialistes , dins el marc de l'Estètica.

Les classes duraran entre 15 i 45 minuts i es realitzarà un examen al final del curs. El curs té una durada de 3 crèdits.

La Universitat Autònoma de Barcelona i la Clínica Planas acreditaran l'assistència dels alumnes.

Equip Mèdic de Clínica Planas

QUADRE DOCENT:

Dr. Jorge Planas
Dr. Gabriel Planas
Dr. Juan Pedro Alvárez de Toledo
Dra. María Dolores Antón
Dr. Carlos Barranco
Dra. Virginia Benítez
Dra. Helena Biosca
Dr. Alejandro Camps Fresneda
Dr. David Castellano
Dra. Marta Castillo
Prof. Ramón Corbalan
Dr. Ruben del Rio
Dr. Juan Marcos Fernández Pradas
Dra. Esther Gil
Dr. Luis Grande
Dra. Ana López
Dr. José Antonio Martínez Almagro
Dra. Alicia Merino
Prof. Jordi Mompart
Dr. Julio Morales
Dr. Gerardo Moreno
Dr. Juan Luís Muñoz del Olmo
Dr. José María Picó
Dra. Montserrat Planas
Prof. Alberto Prats
Dr. Antonio Raja
Dra. Adriana Ribé
Dra. Natalia Ribé
Dra. Josepa Rigau
Dr. Lluis Salvadó
Dr. Manuel Sánchez
Dr. Xavier Santos
Dra. Christina Schepers
Dra. Judith Sendra
Dr. Rafael Serena
Dra. Montserrat Serra
Dr. Mariano Vélez
Dra. Cristina Villanueva

horari

XV CURS DE LÀSER MÈDIC QUIRÚRGIC
16-17 i 18 octubre 2014

DIJOUS , 16 D'OCTUBRE

08:30
  LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ

08:45   
  OBERTURA DEL CURS
  Dr. Jorge Planas i Dr. Gabriel Planas
  Dr. Lluis Grande i Dra. Montserrat Planas


09:00

  Moderador: Dra. Montserrat Planas


  INTRODUCCIÓ I FONAMENTS DEL LÀSER : QUÈ ÉS I COM FUNCIONA
  Prof. Ramón Corbalán

  INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES ÒPTICS
  COM ACONSEGUIR LA MILLOR FOCALITZACIÓ D'UN FES DE LLUM
  Prof. Jordi Monpart

  INTERACCIÓ DE LA RADIACIÓ LÀSER AMB LA MATÈRIA
  Dr. Juan Marcos Fernández Pradas

10:30 PAUSA - CAFÈ

11:00

  Moderador. Dr. Mariano Vélez


  RESUM DE LA HISTOLOGIA DE LA PELL NORMAL
  AVANÇOS HISTOLÒGICS I MOLECULARS DE L'ENVELLIMENT CUTANI
  Dr. Carlos Barranco y Dra. Ana López

  PECULIARITATS ANATÒMIQUES DE LA REGIÓ I PELL FACIAL RELACIONADES AMB EL REJOVENIMENT
  Prof. Alberto Prats

  CANVIS FOTOQUÍMICS DE LA PELL A LA TERÀPIA AMB LÀSER
  Dra. Josepa Rigau

  EFECTES CLÍNICS DE LA LLUM (LÀSER I ALTRES SISTEMES LUMÍNICS EN EL TEIXIT BIOLÒGIC)
  Dr. Mario Vélez

13:15 TEMPS LLIURE

15:30  
  Moderador: Dra. Virginia Benitez


  INTERACCIÓ LASER - NANOPARTÍCULA
  Dra. Judith Sendra

  CARACTERÍSTIQUES , PARÀMETRES DOSIMÈTRICS I SEGURETAT DELS SISTEMES LUMÍNICS
  Dr. Mariano Vélez

  LÀSER EN PATOLOGIA VASCULAR I TRACTAMENTS ENDOLUMINALS
  Dra. Virginia Bénitez

  FOTODEPILACIÓ AMB SISTEMES DE LLUM INTENSA POLSADA I LÀSER
  Dr. Gerardo Moreno
        
17:00 PAUSA CAFÈ

17.30 

  Moderador: Dr. mariano Vélez


  TRACTAMENTS DE REMODELACIÓ CORPORAL
  Dr. Manuel Sánchez

  
REMODELACIÓ CORPORAL AMB LÀSER FRED? UNA REALITAT
  Dra. Helena Biosca
  
  CONFORT ANESTÈSIC EN TRACTAMENTS AMB LÀSER
  Dr. Jose A. Martínez Almagro
  
  ANESTÈSICS LOCALS . COMPLICACIONS I TRACTAMENT
  Dr. David Castellano / Dr. Lluís Salvadó


DIVENDRES , 17 D'OCTUBRE


09:15

Moderador: Dr. Rafael Serena

LÀSER DE CO2 FRACCIONAL A REJOVENIMENT CUTANI I ALTRES APLICACIONS
DERMATOCOSMÉTICAS
Dra Montserrat Planas

REJOVENIMENT CUTANI FACIAL AMB LÀSER ERBIUM: YAG VERSUS PEELING QUÍMIC PROFUND
Dr. Rafael Serena

REJOVENIMENT FACIAL MITJANÇANT FILS TENSORS COMBINAT AMB ALTRES TÈCNIQUES
Dr Antonio Raja

REJOVENIMENT FACIAL COMBINAT AMB CARBOXIMETILCEL I LÀSER NO ABLATIU
Dra Natalia Ribé

COM MILLORAR LA MIRADA AMB TOXINA BOTULÍNICA I FARCITS DÈRMICS D'ÀCID HIALURÒNIC
Dra Cristina Villanueva

10.45 PAUSA-CAFÈ

11:15

Moderador: Dra. Marta Castillo


VERSATILITAT DE LA LLUM POLSADA INTENSA AMB DOBLE FILTRE EN UNA CONSULTA MÈDIC-ESTÈTICA
Dra Alicia Merino

REMODELACIÓ VOLUMÈTRICA FACIAL I ENVELLIMENT
Dr Juan Luís Muñoz del Olmo

INDICACIONS DELS LEDS EN MEDICINA ESTÈTICA
Dra Cristina Schepers

ELIMINACIÓ DE TATUATGES: NOUS PROTOCOLS DE TRACTAMENT AMB QS "NANOSEGUNDOS", VS LÀSER DE PICOSEGUNGOS
Dra Montserrat Serra

TRACTAMENTS LÀSER EN PIC SEGONS AMB dues longituds d'ona. NOVA TÈCNICA PER ELIMINAR TATUATGES I LESIONS PIGMENTADES
Dr Juliol Morals

 ALGORITME DE DECISIONS EN REMODELACIÓ CORPORAL
 Dr. Xavier Santos

13:15 TEMPS LLIURE

15:30

Moderador: Dra. Adriana Ribé

NOVES APLICACIONS TERAPÈUTIQUES DE SISTEMES DE LLUM FRACCIONADA
Dra Adriana Ribé

PROTOCOL DE REJOVENIMENT FACIAL QUÍMIC-LUMÍNIC
Dr Rubén del Rio

LIPÒLISI CORPORAL MITJANÇANT LÀSER AMB FIBRA ÒPTICA
Dr José María Picó

SINERGIA AMB TERÀPIES COMBINADES RÀDIO FREQÜÈNCIA MONOPOLAR+ HIFU A ABDOMEN
Dra María Dolores Antón

ABORDATGE DEL CONTORN CORPORAL AMB RADIOFREQÜÈNCIA COMBINADA
Dra Virginia Bénitez


17:30 PAUSA CAFÈ

18.00

Moderador: Dr. Alejandro Camps Fresneda


QUÈ FARIA VOSTÈ DAVANT ALGUNES LESIONS D'APROXIMACIÓ TERAPÈUTICA COMPLEXA?
Dr Alejandro Camps Fresneda

BIOSTIMULACIÓN EN ESTÈTICA FACIAL. FACTORS DE CREIXEMENT
Dra. Esther Gil

APLICACIONS ACTUALS DEL làser de femtosegons EN CIRURGIA OCULAR
Dr Juan Pedro Álvarez de Toledo Elizalde

DISSABTE , 18 D'OCTUBRE

09:00
EXAMEN

09:30
PAUSA CAFÈ

09.45
CLASSE PRÀCTICA

13:00
CLOENDA DEL CURS

Seu del Curs

Auditori Jaume Planas
Pere II de Montcada, 16
08034 - Barcelona
Tel 93 2032812 Fax. 93 2069989
Sra. Mª Antonia Fontdevila
cursos@clinicaplanas.com

Quota d´inscripció

400 Euros (Places limitades per rigorós ordre d'inscripció)