XIII Curs de Làser Mèdic Quirúrgic

XIII Curs de Làser Mèdic Quirúrgic

Benvinguda

El Curs de Làser Mèdic Quirúrgic està dirigit a tots els Llicenciats en Medicina i Cirurgia i té com a objectiu donar una formació terórico-pràctica del funcionament del Làser en el camp de la medicina i cirurgia com a complement de la formació universitària i de reciclatge als especialistes , dins el marc de l'Estètica.

Les classes duraran entre 15 i 45 minuts i es realitzarà un examen al final del curs. El curs té una durada de 3 crèdits.

La Universitat Autònoma de Barcelona i la Clínica Planas acreditaran l'assistència dels alumnes.

Equip Mèdic de Clínica Planas

Dr. Jorge Planas                                        Prof. Jordi Mompart
Dr. Gabriel Planas                                     Dra. Alicia Merino
Dr. César Arroyo                                         Dr. Gerardo Moreno
Dr. Carlos Barranco                                  Dra. Montserrat Planas
Dra. Virginia Benitez                                  Dra. Josepa Rigau
Dr. Daniel Brualla Palazón                       Prof. Juan Sabater Tobella
Dr. David Castellano                                 Dr. Lluis Salvado
Dr. Daniel Cassuto                                    Dra. Shirin Samimi-Fard
Prof. Ramón Corbalán                              Dr. Manuel Sánchez
 Dr. Rubén del Rio                                     Dra. Christina Schepers
Dr. Juan Marcos Fernández Pradas       Dra. Judith Sendra
Dra. Esther Gil                                             Dr. Rafael Serena
Dr. Luis Grande                                           Dr. Jesus Sierra
Dra. Ana López                                            Dr. Mario Trelles 
Dr. José Antonio Martínez Almagro         Dr. Mariano Vélez
                                                                        Dr. Zdenko Vizintin

horari

DIJOUS, 25 d'OCTUBRE de 2012

08:30  Lliurament de documentació

08:45  Obertura del curs
             Dr. Jorge Planas i Dr. Gabriel Planas
             Dr. Lluís Grande i Dr Rafael Serena


09:00   Introducció i fonaments del làser: Què és i com funciona.
             Prof. Ramón Corbalán
             Introducció als sistemes òptics
             Com aconseguir la millor focalització d'un feix de llum
             Prof Jordi Mompart
             Interacció de la radiació làser amb la matèria
             Dr. Juan Marcos Fernández Pradas

10:30   Pausa - Cafè

11:00   Resum de la histologia de la pell normal
             Avenços histològics i moleculars de l'envelliment cutani
             Dr. Carlos Barranco i Dra Ana López
             Canvis fotoquímics de la pell en la teràpia amb làser
             Dra. Josepa Rigau
             Efectes clínics de la llum làser en el teixit biològic
             Dr. Mario Trelles
             Interacció làser-nanopartícula
             Dra. Judith Sendra

13:15 Temps lliure

15:30  Característiques, paràmetres dosim'tricos i seguretat dels sistemes lumínics
             Dr. Mariano Vélez
             Làser en patologia vascular i tractaments endoluminals
             Dra. Virginia Benítez
             Fotodepilació amb sistemes de llum intensa polsada i làser
             Dr. Gerardo Moreno
             Tractament de l'alopècia amb biofotomodulación
             Dr. Mariano Vélez

17:00  Pausa - Cafè

17:30  Estudis cutanis i cosmetogenómica
             Prof. Joan Sabater Tobella
             Confort anestèsic en tractaments amb làser
             Dr. Manolo Sánchez
             Anestèsics locals. Complicacions i tractament
             Dr. David Castellano / Dr. Lluís Salvadó

DIVENDRES, 26 d'OCTUBRE de 2012

09:15  Làser en pediatria
             Dr. Daniel Brualla
             Indicacions dels leds en medicina estètica
             Dra. Christina Schepers
             Tractament amb làser de les complicacions de farciments permanents
             Dr. Daniel Cassuto

10:45  Pausa - Cafè.

11:15   Rejoveniment facial amb radiofreqüència fraccionada i infrarojos
              Dr. César Arroyo
              Fototeràpia fraccional amb làser. Aplicacions del làser Co2 fraccional
              Dra. Montserrat Planas
              Rejoveniment cutani facial amb làser de Erbium Yag versus peeling químic profund
              Dr. Rafael Serena
              Bioestimulació en Estètica facial. Factors de creixement
              Dra. Esther Gil
              Tractament de la incontinència femenina i rejoveniment vaginal amb làser
              Dr. Zdenko Vizintin
              Eliminació de tatuatges amb làser i sistema de microagulles TES
              Dr. Rafael Serena
           
13:00   Temps lliure

15:30   Sinergia d'ones ultrasòniques i de radiofreqüència assistint la liposucció
              i promovent regeneració tissular
              Dra. Virginia Benitez
              Protocol de rejoveniment facial químic-lumínic
              Dr. Rubén del Rio
              Rejoveniment cutani amb IPL. Combinació de tècniques i emissions lumíniques
              diferents lesions pigmentàries i vasculars
              Dra. Alicia Merino
              Eliminació de les lesions pigmentades i tatuatges mitjançant làser
              Dra. Montse Planas
              Combinació de làsers per optimitzar resultats
              Dra. Shirin Samimi-Fard
                          
17:30 Pausa - Cafè

18:00  Què faria vostè davant algunes lesions d'aproximació terapèutica complexa?
              Dr. Rafael Serena
              Retensat i suspensió facial amb fils
              Dr. Jesús Serra
            
DISSABTE 27 d'OCTUBRE de 2012:


09:00 Examen

09:30 Pausa - Cafè

09:45 Classe pràctica

13:00 Clausura del curs

Seu del Curs

Auditori Jaume Planas
Pere II de Montcada, 16
08034 - Barcelona
Tel 93 2032812 Fax. 93 2069989

Inscripció

400 Euros (Places limitades per rigorós ordre d'inscripció)