Història de la Clínica Planas

La Clínica Planas sorgeix, a principis dels anys 70, de la mà del seu fundador: el Dr Jaume Planas Guasch. Recolzat per la seva àmplia experiència, el Dr Planas porta a terme amb èxit aquesta iniciativa pionera a Europa. La Clínica va ser concebuda com un centre dedicat al desenvolupament de la Cirurgia Plàstica i Reparadora a través de la pràctica i la recerca en aquest camp. El centre, ubicat en un entorn privilegiat de Barcelona, i excel•lentment equipat amb la tecnologia més avançada, va ser pensat per facilitar aquestes tasques. Des de la seva fundació, la Clínica s'ha caracteritzat pel seu dinamisme. La divulgació i l'intercanvi formen part de l'esperit d'aquest centre, transmès mitjançant múltiples activitats al llarg d'aquests últims anys. La institució ha impulsat la investigació i l'aplicació de noves tècniques quirúrgiques, ha fomentat la formació de professionals especialitzats, i s'ha convertit en lloc de reunions periòdiques on especialistes de tot el món intercanvien experiències. Aquesta intensa activitat es canalitza mitjançant congressos, cursos, conferències i trobades. D'altra banda, la permanència de metges en règim de residents interns que es formen a la Clínica durant períodes variables, completa la tasca docent de la institució. Cal afegir a la tasca pedagògica dels Cursos de Doctorat en Cirurgia Plàstica dependents de la Universitat Autònoma de Barcelona impartits per la Clínica des del curs 88-89.

La Clínica Planas és també un punt ineludible d'informació per als cirurgians d'aquesta especialitat, ja que disposa d'una de les més ben dotades biblioteques de Cirurgia Plàstica d'Europa. Quant a l'aspecte assistencial, el 1989 es va establir un conveni amb els hospitals de l'Esperança i de Mare de Déu del Mar d'atenció a pacients els problemes estiguin relacionats amb l'especialitat del centre. La Clínica col•labora a més, amb diverses mútues i entitats. Aquests 25 anys de servei assistencial i docent han convertit la Clínica Planas en un prestigiós enclavament d'interès internacional entre els especialistes d'aquest camp. Actualment, continua la seva dinàmic funcionament. El 1990 es va crear la Fundació Jaume Planas que manté cinc places permanents de residents interns i s'encarrega de l'organització dels cursos així com de la gestió de la biblioteca especialitzada. Al maig de 1982 els ex-residents de la Clínica Planas van crear la Societat Jaume Planas de Cirurgia Plàstica. La Clínica evoluciona en funció de les necessitats plantejades pels pacients i especialistes. D'aquesta manera, sorgeixen nous departaments amb la finalitat d'oferir un millor servei. Des de la seva inauguració, el 10 d'octubre de 1971, la Clínica Planas ha assolit els objectius proposats, plantejant sempre nous. La premsa ha seguit aquesta brillant trajectòria i ha fet ressò d'alguns dels esdeveniments relacionats amb la institució.