EXPANSOR TISULAR

Un pas endavant per recuperar l´harmonia

EXPANSOR TISULAR

Avui dia, el càncer de mama segueix essent el tipus de tumor més habitual entre les dones de la nostra societat. A més de ser una terrible malaltia, el seu tractament implica amb freqüència la mastectomia o extirpació de la mama. La reconstrucció mamària és un pas essencial cap a la normalitat. No només restitueix un òrgan perdut, si no que ajuda a recobrar la feminitat, la pròpia imatge, l’equilibri psicològic i contribueix a atenuar la commoció que suposa la lluita contra el càncer.

Amb la reconstrucció mamaria, el cirurgià plàstic crea un nou pit, el més semblat a una mama natural. Aquest procediment no interfereix ni en el tractament, ni en el control posterior del càncer de mama. Prova d’això és que cada dia són més els oncòlegs que el recomanen.

L’elecció del tipus d’intervenció més apropiada s’haurà de personalitzar per a cadascun dels pacients en funció de les seves característiques i de l’estat de la malaltia. Hi pot haver casos en els que es combinin més d’una tècnica, o pacients que, després de conèixer les limitacions, avantatges i riscos de cadascuna d’elles, hauran de decidir amb el cirurgià quina és la que més els convé.

Procediment

El mètode d’expansor tissular consisteix en la col•locació transitòria d’un implant amb capacitat per dilatar-se quan s’omple amb líquid. Aquesta expansió permetrà al llarg del temps de crear un excés de pell a nivell d la zona on abans era la mama; de manera que ens permetrà, en una segona intervenció, col·locar una pròtesi mamària estàndard (de gel de silicona) per aconseguir la forma del pit original. Passats uns mesos, s’haurà de fer una tercera intervenció amb anestèsia local per tal de reconstruir l’arèola i el mugró.

La primer fase quirúrgica dura aproximadament dues hores. La segona, que és quan s’implanta la pròtesi definitiva, dura una hora i mitja.

Amb l’infiltrat periòdic de líquid a la consulta, s’aconsegueix el volum desitjat d’expansió de la pell. Una vegada arribat a aquest volum ideal, s’haurà d’esperar de dos a sis mesos per fer la segona intervenció.

Més informació sobre EXPANSOR TISULAR

Hospitalització

Recomanacions Preoperatori

Anestèsia

Cures Posteriors

Preguntes més frequents