DIEP

Un pas endavant per recuperar l´harmonia

DIEP

Avui dia, el càncer de mama segueix essent el tipus de tumor més habitual entre les dones de la nostra societat. A més de ser una terrible malaltia, el seu tractament comporta amb freqüència la mastectomia o extirpació de la mama, amb la conseqüent pèrdua d’un pit per a la dona que ho pateix. La reconstrucció mamària és un pas essencial cap a la normalitat. No només restitueix un òrgan perdut, si no que ajuda a recobrar la feminitat, la pròpia imatge, l’equilibri psicològic; i contribueix a atenuar la commoció que suposa la lluita contra el càncer.

DIEP es la forma habitual de nombrar la tècnica més nova de reconstrucció mamària. Únicament fa servir la pell i greix de l’abdomen, sense destruir cap múscul, i sense utilitzar cap material estrany per al cos (implants mamaris). L’objectiu del cirurgià plàstic és crear un nou pit, el més semblar possible a una mama natural. Aquest procediment no interfereix ni en el tractament, ni en el control posterior del càncer de mama. Prova d’això és que cada dia són més els oncòlegs que el recomanen.

Aquest mètode de reconstrucció és el més utilitzat als centres hospitalaris de més prestigi del món. Pot aplicar-se a la majoria de pacients mastectomitzades, fet que significa un gran pas endavant en la lluita contra les seqüeles del tractament del càncer de mama. A Clínica Planas hi ha l’equip mèdic amb més experiència en aquest tipus de cirurgia de tota Espanya.

Procediment

L’elecció del mètode més apropiat a l’hora de realitzar una reconstrucció mamària dependrà de cada cas, doncs les característiques pròpies de la malaltia i de la pacient ens portaran a recomanar una o vàries tècniques. En aquest últim supòsit, pacient i cirurgià decidiran conjuntament el camí a seguir tenint en compte les limitacions, avantatges i riscos de cada procediment.

El DIEP consisteix en aprofitar l’excés de pell i greix de l’abdomen de la dona, que per les seves característiques físiques de color, gruix i textura és l’idònia per a la reconstrucció mamària (Fig.2 Diepflap. com). El teixit que s’extreu de l’abdomen es porta fins el tòrax, on s’uneix a una arteria i a una vena mitjançant microcirurgia per a que tingui vascularització pròpia. Això permet remodelar una nova mama que, pel color, tacte i comportament serà molt semblada a la natural. (Fig. 1 Diep Flap. com). En molts casos, aquesta tècnica aporta també un benefici estètic per l’abdomen, , doncs s’extreu l’excés de greix com si es tractés d’una lipectomia abdominal estètica.

Gràcies a un mètode de dissecció microquirúrgica, el DIEP permet conservar els nervis i el múscul recte abdominal en la seva totalitat. A diferència d’altres tècniques com el TRAM, que provocaven debilitat de la paret abdominal o la pèrdua funcional del múscul, i requerien una malla sintètica de reforç, el DIEP no deixa seqüeles: després de la intervenció, es conserva la totalitat del moviment de l’abdomen i la pacient pot incorporar-se al llit sense ajuda dels braços o seguir practicant esports, como la natació i l’esquí sense cap problema.

Després de la intervenció, les mames evolucionaran harmònicament, es a dir, quan la pacient s’aprimi, la nova mama s’aprimarà; si s’engreixa, augmentarà de volum; quan la pacient envelleixi i les mames caiguin, ho faran d’una forma simètrica. És, doncs, un tipus de reconstrucció duradora que s’integra absolutament en el contorn corporal.

Més informació sobre DIEP

Hospitalització

Recomanacions preoperatori

Anestèsia

Cures posteriors

Preguntess més freqüents

El Dr. Jaume Masià explica els resultats

La reconstrucció mamària és un pas essencial cap a la normalitat. No només restitueix un òrgan perdut, sinó que ajuda a recobrar la feminitat, la pròpia imatge, l'equilibri psicològic i significa un gran pas endavant en la lluita contra les seqüeles del tractament del càncer de mama. El resultat és natural i definitiu. La nova mama té el mateix tacte, forma i evolució que la mama natural.
L’èxit final de la reconstrucció mamària s’aconsegueix si s’arriba a un equilibri entre allò que la dona vol i allò que la cirurgia pot oferir-li. Per això és imprescindible que la pacient tingui una completa informació i que l’equip que l’até tingui una àmplia formació.

Dr. Jaume Masià