Lifting Facial

Rejoveniment de la cara

Lifting Facial

L’envelliment és la conseqüència natural del pas del temps. Les seves seqüeles, l’exposició prolongada als raigs solars o l’estrès de la vida quotidiana es fan paleses a cara i coll, provocant arrugues i plecs que provoquen una pèrdua de definició de l’expressió. Tots aquests efectes poden arreglar-se notablement amb un lifting.

El lifting és un tractament que no treu anys, però ajuda a millorar l’aspecte, a tornar el to cutani i a recuperar els punts de llum i els relleus facials, proporcionant un efecte de rejoveniment i vitalitat que el temps havia fet desaparèixer.

Hi ha moltes tècniques quirúrgiques per tractar l’envelliment facial. El cirurgià l’indicarà quin tipus d’intervenció és la més convenient, d’acord amb les seves necessitats i expectatives.

Procediment

Els signes d’envelliment facial acostumen a ser progressius. Comencen a la zona periocular (al voltant dels ulls) i van baixant paulatinament passant per les diferents regions de la cara fins arribar al coll. Això implica que la cirurgia variarà en funció dels punts de la cara que es vulguin millorar, l’èmfasi a les zones més afectades, la col•locació i extensió de les incisions, la utilització o no de tècniques complementàries (cirurgia de parpelles, augment de pòmuls, etc.) i la durada de l’operació.

Un lifting es fa en una sola intervenció. Després d’un minuciós estudi preoperatori, en el qual es discuteixen les expectatives del pacient i els possibles mètodes, es concreta la cirurgia. La tècnica consisteix en fer una reposició de les capes musculars, la pell i el greix, retirant el teixit que sobra mitjançant una incisió que habitualment comença a la zona dels polsos (per dins del cabell), s’estén a l’interior de les línies naturals que hi ha a l’orella i continua al voltant del lòbul, darrera l’orella i el cuir cabellut. D’aquesta manera les cicatrius queden perfectament camuflades. Quan el coll necessita un tractament especial, és necessari realitzar una incisió just a sota del mentó.

A més de la pell, l’acció quirúrgica es concentra damunt les estructures musculars, òssies i greix de la cara, la qual cosa permet d’aconseguir uns resultats inicials més naturals i més duradors a mig i llarg termini.

Quan s’ha acabat la cirurgia, les ferides es tanquen amb punts, deixant uns petits tubs sota la pell per a que no s’acumuli cap exsudat o sang. El pacient surt de quiròfan amb els ulls tapats amb un pegat, el cap embolicat o no amb un embenat embuatat i un sistema de drenatge tancat o obert. Els apòsits, l’embenat i el pegat es treuen el dia després. Després s’haurà de rentar la cara i els cabells. Abans de l’alta hospitalària, habitualment a les 48 hores de la intervenció, es retiren els drenatges.
Després d’un lifting, la cara presenta un aspecte més o menys inflat, en funció de l’extensió de la feina feta i de les característiques pròpies de cada pacient.

Més informació sobre Lifting Facial

Hospitalització

Recomanacions preoperatori

Anestèsia

Cures Posteriors

Preguntes més freqüents

El Dr. Gabriel Planas explica els resultats

El principal objectiu d’aquesta operació és corregir la flacciditat de la pell i músculs ocasionada per l’edat. Es tracta de retornar la lluminositat i textura que la pacient tenia quan era jove.

Dr. Gabriel Planas

El Dr. Artur Carbonell explica els resultats

El lifting de cara i coll retorna la fermesa perduda i rejoveneix força l’aspecte, amb uns resultats naturals. Els pacients experimenten una clara millora i obtenen un alt grau de satisfacció. En cada cas s’indicarà quina és la tècnica més adient segons les necessitats i expectatives.

Dr. Artur Carbonell