Neuroma de Morton

Uns peus bonics i sans en harmonia amb el cos, són símbol de salut.

Neuroma de Morton

El neuroma de Morton és l’engrossiment d'un nervi responsable de la sensibilitat dels dits i pot arribar a ser molt molest.

Generalment el dolor es localitza en el tercer espai intermetatarsiano, entre el tercer i quart dit. No obstant això, en ocasions pot estar present també en el segon espai.

Si pateix dolors semblants a una "cremor" o un "rampa" a la planta del peu, al II o III espai inter metatarsià, és probable que pateixi un neuroma de Morton.

El nervi sensitiu s'engrosseix perquè està envoltat d'una fibrosi (cicatriu) induïda per l'abrasió del nervi en els ossos metatarsians i sobre el lligament inter metatarsià.

El neuroma de Morton no produeix deformitats visibles a nivell estètic. Per tant, per fer un diagnòstic  correcte, és necessari un acurat examen i proves específiques com la ressonància magnètica.

Neuroma Morton Imagen Neuroma de Morton

Procediment

L'extirpació radical del nervi sensitiu inter digital és una pràctica quirúrgica comunament utilitzada i que en molts casos és excessiva, ja que obliga les pacients a un llarg període de convalescència. A més, les pacients perdran parcial o totalment la sensibilitat dels dos dits del peu afectat  per aquesta patologia.
A Clínica Planas realitzem una tècnica diferent, basant-nos en els principis de mínima invasió que consisteix a realitzar una descompressió endoscòpica del lligament inter metatarsià, alliberant el nervi atrapat en un espai petit.

Tècnica quirúrgica mínimament invasiva

La cirurgia no deixa cicatriu alguna ja que es treballa amb petites incisions d'1 mm, mitjançant una tècnica que permet corregir les deformacions del peu alineant l'os completament sense practicar osteotomies innecessàries. El respecte als teixits i a la integritat òssia queda reflectit en: una restauració de la forma i funció de peu, recuperació immediata amb mínimes molèsties postoperatòries.

Més informació sobre Neuroma de Morton

Beneficis