Allargament de dits

Uns peus bonics i sans en harmonia amb el cos, són símbol de salut.

Allargament de dits

Les antigues tècniques de correcció dels dits en martells no sempre surten com s'esperava i la complicació més freqüent és l'excessiu escurçament dels dits del peu.

També una excessiva posició flexionada d'un o més dits del peu poden convertir-se en una seqüela invalidant per a les pacients joves o per a les pacients que usen sabates obertes o a la moda.

Estudio diagnóstico Personalizado

En una primera visita de valoración y después de una cuidadosa recopilación de datos clínicos, un minucioso examen del pie y pruebas diagnósticas, podemos realizar un diagnóstico definitivo para poder abordar con las mejores garantías cada patología.

Procediment

La reconstrucció dels dits del peu és una operació dirigida a allargar els dits i restaurar la forma i funció del peu, a més de donar-li un aspecte més harmoniós.

La cirurgia percutània en aquest cas no és capaç d'oferir solucions en aquest tipus d'intervencions. Per dur a terme una reconstrucció eficaç, practiquem una incisió lateral i així no fer visible la cicatriu.

La intervenció consisteix a estirar el dit a través de l'empelt d'os que pot ser obtingut del pacient, o si cal d'un banc d'ossos.

L'empelt d'os es prepara en la forma i mida desitjats, i després s'empelta per restaurar la forma correcta i la longitud del dit. L'ús d'empelts de banc és excel·lent per a totes les pacients que no volen passar per una segona incisió per obtenir el empelt.

L'os es prepara en laboratoris especialitzats on es procedeix a la immunització i desmineralització d'aquest, per així privar-lo de totes les cèl·lules. L'empelt d'os és segur des del punt de vista immunològic (no hi ha riscos de rebuig) però a nivell biològic serà menys actiu que l'os del propi pacient, que està mineralitzat, posseeix colònies de cèl·lules actives i llit vascular ja format que permet una ràpida cicatrització i integració de l'empelt

Més informació sobre Allargament de dits

Postoperatori

Després de la cirurgia de reconstrucció del dit, podràs caminar sense necessitat de crosses, amb una sabata ortopèdica o amb sandàlies de sola rígida.
 
Després d'uns dies de repòs, podrà reprendre la vida normal. En 2 o 3 setmanes podrà tornar a conduir i reprendre les vostres activitats laborals a les 6 setmanes.
 
Podreu utilitzar sabates de taló a les 8-10 setmanes.
 
Alargamiento de dedos
 
Diferència d'incisions pel que fa a la tècnica tradicional