Pectus Excavatum

Correcció estètica del pit enfonsat mitjançant pròtesis a mida

Pectus Excavatum

Les depressions de la regió condrosternal, conegudes habitualment com tòrax en embut o pectus excavatum, són una de les anomalies congènites més freqüents de la paret anterior del tòrax. La seva incidència és de 1: 700-1: 1000 nounats, afectant principalment a homes en una relació 3: 1 i a la raça blanca. El pectus excavatum, consisteix en una depressió anormal de l'estèrnum, produïda per l'angulació posterior del cos d'aquest, que dóna lloc a una concavitat a la paret anterior del tòrax, des de la tercera fins a la vuitena costella, de profunditat variable. En casos extrems l'estèrnum pot estar pràcticament en contacte amb la columna.

En general augmenta de forma progressiva amb el creixement del nen fins a l'adolescència, sent molt improbable la seva regressió espontània.

En la majoria dels afectats, no produeix alteracions funcionals. Però hem pogut observar d'altra banda, que en tots els casos, produeix una deformació estètica amb una repercussió psíquica de gran magnitud.

La correcció del pectus Excavatum ha estat sempre quirúrgica i al llarg del temps s'han descrit diverses tècniques, que podríem classificar en dos grups: 1- les que actuen modificant l'anatomia costal i esternal i 2- les que es limiten a dissimular el defecte mitjançant farcits.

En l'actualitat hi ha un sistema de campana de buit, que aplicada al defecte del pectus, durant un període de temps, especialment en nens, pot intentar evitar la intervenció.

Tots els procediments quirúrgics del primer grup han donat bons resultats quan les indicacions i la tècnica han estat correctes, però tots ells tenen un nivell de risc elevat i han presentat complicacions importants que van des dolor postoperatori a llarg termini, pneumotòrax, perforació pericàrdica i el desplaçament de la barra a la tècnica de Nuss.

Pel que en aquells casos en què no hi ha cap risc, ni present ni futur, de compromís cardiorespiratòria per causa del defecte, i que per tant es limita a un defecte estètic, triarem, per la seva senzillesa i per la seva gairebé nul·la morbiditat 1 tècnica de farciment que consisteix en l'implant d'una pròtesi de silicona feta a mida.

Després d'un complet estudi cardiorespiratòria que ens confirmi la no existència de problemes en aquest sentit, procedim a fer un motlle de la depressió toràcica mitjançant una massilla de silicona de dos components, que en barrejar solidifiquen en poc temps a temperatura ambient .. Aquest motlle, un cop endurit, s'envia a la fàbrica, on faran una pròtesi de silicona sòlida, de qualitat mèdica, exacta que el motlle.


Procediment

Sota anestèsia general, practiquem una incisió d'uns 5 cm. Si es tracta d'un home, a la part latero superior del defecte, de preferència en una zona pilosa que posteriorment oculti millor la cicatriu. Si es tracta d'una dona practicaríem la incisió en el marge intern del solc submamari. Creem una cavitat a nivell preperiostico a la zona del defecte. Col·loquem un expansor i procedim a una expansió intraoperatòria sobredimensionada, que mantindrem aproximadament 15 min. Aquesta expansió facilita la completa dissecció de la butxaca i aconsegueix de manera evident, una certa laxitud cutània, en una àrea en general molt adherida i rígida, la qual cosa ens facilitarà la introducció i col·locació de la pròtesi.

La pròtesi és d'un material que pot retocar amb facilitat. Col·loquem una samarreta elàstica de pressoteràpia. No requereix cap altre cura ni immobilització.

Més informació sobre Pectus Excavatum

Post operatori

Resultats