Liposucció

Sense greix de cintura cap avall

Liposucció

La lipodistròfia és una acumulació de greix en un lloc concret del cos, que fa que la figura perdi harmonia. Es tracta d’una alteració força freqüent produïda per raons hereditàries o hormonals. Aquests punts, que poden variar en funció del sexe, es troben més sovint a l’abdomen, natges i malucs, cuixes, genolls i fins i tot a sota del mentó.

Hi ha diversos procediments per eliminar aquest excés de greix, des dels tractaments tòpics fins a les infiltracions de diferents productes. L’inconvenient d’aquestes tècniques és que, en el millor dels casos, buiden les cèl•lules grasses de la zona afectada, però no les eliminen totalment, i aleshores poden tornar a aparèixer. Davant d’aquesta situació, la liposucció permet suprimir els dipòsits de greix de determinades zones del cos que es resisteixen a desaparèixer amb la pràctica regular d’exercici i una dieta equilibrada.

Encara que es tracta de dues alteracions que coexisteixen amb freqüència, no s’ha de confondre la lipodistròfia amb la cel•lulitis. La cel•lulitis és un trastorn a l’estructura del greix més superficial, que es manifesta per la típica pell de taronja, però no depèn de la quantitat de greix acumulat. És important tenir clara aquesta distinció, doncs la liposucció combat la lipodistròfia, no la cel•lulitis, tot i que pot ajudar a millorar-la.

Poden sotmetre’s a una liposucció totes aquelles persones que, malgrat estar dins el seu pes ideal, tenen dipòsits de greix localitzats i volen eliminar-los per millorar el seu aspecte físic. L’obtenció d’un bon resultat en el tractament de les lipodistròfies dependrà d’una adequada delimitació de les zones a operar, de l’extracció del volum necessari i uniforme de greix, de la qualitat de la pell del pacient i de l’estricte seguiment de les indicacions post-operatòries

Procediment

La liposucció és un procediment quirúrgic que consisteix en l’eliminació del greix sobrant, a l’àrea del cos afectada, aspirant-lo amb cànules molt fines que s’introdueixen a través de petites incisions en els dipòsits de greix ubicats sota la pell. Amb la succió del greix sobrant, s’aconsegueix modelar la zona tractada, i d’aquesta manera millorar la figura i el contorn.

Aquesta tècnica deu la seva creixent popularitat a la seva efectivitat. El greix extret no torna a sorgir perquè les cèl•lules grasses deixen de reproduir-se quan s’acaba la pubertat. Així doncs, sempre que la liposucció es faci a partir dels setze anys aproximadament, la lipodistròfia no tornarà a aparèixer.

La duració de la cirurgia varia en funció de la quantitat de greix a extreure i del nombre de zones a intervenir. Una vegada acabada la liposucció, el/la pacient haurà de dur una faixa de comprensió elàstica durant un mes, que l’ajudarà a tornar a acomodar la pell damunt del seu nou volum.

Més informació sobre Liposucció

Hospitalització

Recomendacions preoperatori

Anestèsia

Cures Posteriors

Preguntes més freqüents

El Dr. Jorge Planas explica els resultats

La liposucció permet suprimir els dipòsits de greix de determinades zones del cos que es resisteixen a desaparèixer amb la pràctica regular d’exercici i el seguiment d’una dieta equilibrada. Aquesta tècnica té una creixent popularitat degut a la seva gran efectivitat. Els greix extret no torna a aparèixer perquè les cèl•lules greixoses deixen de reproduir-se al acabar la pubertat.
Mitjançant la liposucció s’aconsegueix una disminució notable del volum i una millora excel•lent del contorn corporal. Els resultats poden ser permanents, sempre que se segueixin uns hàbits alimentaris sans, i es practiqui exercici amb regularitat.

Dr. Jorge Planas

El Dr. Gabriel Planas explica els resultats

Hem de tenir clar que la liposucció no és un tractament per aprimar, sinó un mètode per millorar el contorn corporal. A més d’aconseguir el contorn desitjat, el pacient gaudeix de la seguretat d’haver aconseguit un resultat permanent, doncs les cèl•lules greixoses extretes ja no tornaran a reproduir-se. Lògicament, si augmentem de pes un temps desprès, l’organisme ho acusarà engreixant-se, però els quilos guanyats es distribuiran de manera generalitzada per tot el cos, sense alterar la silueta a les zones tractades amb liposucció.

Dr. Gabriel Planas

El Dr. Carlos del Cacho explica els resultats

Mitjançant la succió del greix localitzat que sobra a la zona del cos que es desitja modificar, s’aconsegueix millorar la figura i el contorn. La majoria de pacients que se sotmeten al tractament estan molt satisfets amb el resultat obtingut.

Dr. Carlos del Cacho

El Dr. Artur Carbonell explica els resultats

Mitjançant la liposucció s’aconsegueix una remodelació i disminució notable del volum i una millora excel•lent del contorn corporal. Els resultats poden ser permanents, sempre que se segueixin uns hàbits alimentaris sans i es practiqui exercici amb regularitat.

Dr. Artur Carbonell