Lipoestructura - Coleman

Remodelació volumètrica corporal

Lipoestructura - Coleman

Quan envellim, el greix, que hi ha sota la pell, en el teixit subcutani, va desapareixent progressivament, sobre tot a la cara i les mans.

Les manifestacions que mostra la cara de la persona d’edat avançada, com els ulls enfonsats o cadavèrics, falta de volum i definició en pòmuls i angle mandibular, es produeixen per la falta de volum, que aportava el greix desaparegut; i la conseqüent flacciditat de teixits.

Per solucionar aquests efectes de l’envelliment i altres derivats de la falta de volum corporal, com pot ser, la falta de desenvolupament de pòmuls, mentó o glutis, fem servir la tècnica o filling de farciment de greix.

Entenem per lipoestructura, la tècnica que ens permet aportar volum a diferents zones del cos amb el propi greix del pacient com a material de farciment.

La tècnica d’infiltració del propi greix, s’aplica a Clínica Planas des de l’any 1998 amb molt bons resultats en els nostres pacients, tant amb finalitat estètica com reparadora.

L’ús del greix del propi pacient, com material de farciment per restaurar i donar volum, o remodelar el contorn corporal, ens evita la utilització de materials sintètics o semi-sintètics, que poden ocasionar possibles complicacions d’extrusió i/o reacció a un cos estrany, i posterior rebuig al tractar-se d’un material estrany.

El greix autòleg es pot definir com el millor material de farciment i el menys nociu per a l’organisme, ja que es tracta del teixit greixós propi del pacient. Sempre que es compleixin les condicions necessàries per a la seva obtenció i posterior manipulació, i els medis siguin els adequats per garantir la viabilitat del teixit implantat. La lipoestructura o filling de greix és una tècnica que obté resultats estables i duradors, aconseguint que el greix no es reabsorbeixi a llarg termini.

Procediment

Per a l’obtenció del teixit greixós i posterior implant, és necessària una sedació i anestèsia local de la zona donant, y/o anestèsia general, depenent del pacient i del greix necessari en cada cas.
Les zones donants més freqüents són: abdomen, cara interna de les cuixes i genolls, trocànters (cartutxeres) i papada.

Prèvia desinfecció de la zona a tractar, procedim a l’obtenció del teixit greixós amb molta cura, aspirant-lo amb una petita cànula de punta roma, unida a una xeringa especial (luer-lock) a pressió negativa suficient per aspirar i no malmetre les cèl•lules greixoses.

Tot seguit, es centrifuga el teixit greixós per tal d’aconseguir separar en tres diferents estrats: l’oli (àcids greixosos), el greix simple (que serà el que infiltrarem); i els fluids anestèsics i la sang, ubicats a la part inferior. Separem el greix pur de la resta. Tot això ens permet l’obtenció de 3 cc a 7cc de greix pur per cada 10 cc de material succionat, amb totes les opcions intactes per poder sobreviure. Per evitar que el greix es reabsorbeixi i els resultats siguin duradors, la infiltració o empelt del teixit greixós es fa de manera intramuscular i subcutània a través d’incisions mínimes prop de l’àrea a tractar. S’utilitza una microcànula amb la qual es dipositen petits empelts, creant filaments greixosos d’1 mm aproximadament de diàmetre, de manera que hi hagi una distància mínima de 2 mm entre ells per garantir la seva posterior supervivència.

Després de realitzar aquest implant, procedirem a la immobilització de l’empelt entre 7 i 10 dies, amb un embenat amb un esparadrap de paper, o amb la utilització de faixes de pressoteràpia.

Habitualment només s’ha de fer una sessió de tractament, si més no, alguns pacients en necessiten més d’una per aconseguir el resultat desitjat, sobre tot en aquells casos en que són necessaris grans volums de teixit greixós per corregir el defecte.

Més informació sobre Lipoestructura - Coleman

Hospitalització

Recomanacions preoperatori

Cures Posteriors

El Dr. Jorge Planas explica els resultats

La lipoestructura és una tècnica que té l’avantatge de poder utilitzar el greix aspirat per remodelar altres zones del propi pacient amb defectes estètics, solucionar els efectes de l’envelliment i altres derivats de la manca de volum facial i corporal, com pot ser, la manca de desenvolupament de pòmuls, mentó o glutis. 

Dr. Jorge Planas

El Dr. Gabriel Planas explica els resultats

La lipoestructura permet remodelar aquelles zones del propi pacient que pateixen defectes estètics, i altres derivats de la manca de volum facial i corporal, com pot ser, la falta de desenvolupament de pòmuls, mentó o glutis.

Dr. Gabriel Planas

El Dr. Carlos del Cacho explica els resultats

La lipoestructura permet remodelar aquelles zones del propi pacient que pateixen defectes estètics, i altres derivats de la manca de volum facial i corporal, com pot ser, la falta de desenvolupament de pòmuls, mentó o glutis.

Dr. Carlos del Cacho

El Dr. Artur Carbonell explica els resultats

Segons l’experiència de Clínica Planas, els resultats obtinguts amb l’empelt de greix autòleg són molt satisfactoris, tant en casos d’estètica (augment de mentó, pòmuls, depressions glúties, correcció del dors nasal), com reparadores (correcció de cicatrius, seqüeles per accident?). Degut a la versatilitat de la tècnica i la durabilitat a llarg termini del volum aconseguit,considerem que el teixit greixós propi compleix amb tots els requisits per ser el mètode d’elecció per al tractament de pèrdues de volum o remodelació i reparació de diferents parts del cos.

Dr. Artur Carbonell

El Dr. Jaume Masià explica els resultats

Els resultats obtinguts amb l’empelt de greix autòleg són molt satisfactoris, tant en casos estètics (augment de mentó, pòmuls, depressions glúties, correcció del dors nasal), com reparadores (correcció de cicatrius, seqüeles per accident...).
Degut a la versatilitat de la tècnica i la durabilitat a llarg termini del volum aconseguit, considerem que el teixit greixós propi compleix amb tots els requisits per ser el mètode d’elecció per al tractament de pèrdues de volum o remodelació i reparació de diferents parts del cos.

Dr. Jaume Masià