Cirurgía de varius

Per unes cames sanes i perfectes

Cirurgía de varius

Quan les venes de les cames no són capaces de retornar al cor, al ritme adequat, tota la sang que els arriba, es produeix una pèrdua de velocitat sanguínia i un cert estancament. Aquesta irregularitat es coneix amb el nom de insuficiència venosa i es manifesta amb diversos símptomes com: cames adolorides, formigueig, rampes, varius, inflor, pesadesa, aranyes vasculars o úlceres varicoses. Si la insuficiència venosa no es tracta degudament, pot derivar en seriosos problemes, com l’úlcera (varius grans), èczema (varius petites), pigmentació flebostàtica (embassament Hb) i trombosi venosa i flebitis.
La transparència de la pell fa que les dilatacions dels capil•lars i varí cules es facin molt visibles.

L’aparició d’aquests "trajectes" venosos, que normalment afecten la cara, cames i mans, produeix un resultat antiestètic. El pacient no se sent a gust amb el seu aspecte i tendeix a dissimular o ocultar les zones afectades, fet que condiciona un canvi en els seus hàbits socials: limita les activitats a l’aire lliure, utilitza roba que amagui les lesions i maquillatges correctors que no sempre poden complir la seva funció, etc.

Les varius es poden classificar de la següent manera:
- Grans (de 4 a >8 mm)
-  Mitjanes (de 1 a 4 mm)
-  Petites (<1,5mm)

Per a les venes grans es precisa cirurgia.

A la Clínica Planas s’hi fa un diagnòstic precís mitjançant:

- Anamnesis del pacient (hàbits laborals, embarassos, dolor, pesadesa, pruïja)
- Exploració física (palpació i percussió de les venes)
- Exploracions hemodinàmiques no invasives- ECO-DOPPLER. Aquest procediment ha estat la revolució en el diagnòstic de les varius, perquè es pot quantificar el seu grau i grossària, així com cartografiar-les. Es tracta d’una exploració imprescindible per iniciar qualsevol tractament.

Més informació sobre Cirurgía de varius

Tècniques