Microempelts Capil.lars

Rejoveniment capil.lar

Microempelts Capil.lars

El cabell és un component essencial de la nostra imatge. Per aquesta raó, la seva pèrdua pot originar algunes situacions d’angoixa que alteren la nostra capacitat de relació i nivell de confiança en un mateix. Malgrat tot, la calvície comú no està considerada com una malaltia, doncs es tracta d’un fenomen que li passa a molta gent. L’alopècia afecta tant a homes com a dones, encara que ells la sofreixen amb més intensitat, un 40% de la població masculina, i un 10-15% de la femenina.

El procés de caiguda del cabell pot iniciar-se a partir dels 18 o 20 anys. Les seves manifestacions inicials afecten habitualment les primeres línies del cabell (es produeixen les anomenades “entrades”), i/o la zona de la coroneta. El fenomen més comú es dóna quan el fol•licle pilós es va fent més petit, i com a conseqüència, el cabell és cada vegada més fi, creixi més lentament, és més clar de color i té una qualitat inferior. Arriba un moment en que deixa de renovar-se i, per tant, deixa de néixer, cosa que desemboca en la disminució progressiva de la quantitat de cabell del pacient.

Les causes que desencadenen la calvície són diverses. La predisposició genètica de caràcter hereditari, sumada a l’aspecte hormonal són l’origen del 90% dels casos (alopècia androgènica o calvície comú). Però també es poden deure a un altre tipus de factors, com l’estrès, cremades, algunes malalties infeccioses, hormonals, canvis durant el postpart, la presa de determinats medicaments, etc. Mai serà causa d’alopècia la freqüència de rentats, el tipus de xampú, l’ús de barrets, la mala circulació o la seborrea, mites irreals utilitzats per a justificar l’origen del procés.

S’ha intentat trobar una solució a l’alopècia al llarg dels anys. De fet, hi ha diferents tractaments que la pal•lien temporalment de manera més o menys eficaç. Si més no, la solució definitiva i més satisfactòria pels seus excel•lents resultats és la tècnica del microempelt de cabell natural o transplantament del propi pacient. Aquesta tècnica ve avalada per més de trenta anys de desenvolupament i evolució, així com per uns resultats amb un èxit sense precedents.

Procediment

Procediment Quirúrgic - FUE i FUSS (Tira)

Els microempelts capil•lars permeten recuperar la cobertura dels cabells, obtenint-fol•licles de pèl del propi pacient i es reubiquen a les zones afectades per la pèrdua de cabell.

Pel microempelts capil•lars existeixen 2 tècniques: la tècnica FUSS (Follicular unit strip surgery) -tècnica de la llença- i l'altra anomenada tècnica FUE (Follicular unit extration). La tècnica consisteix en l'extracció d'una petita tira de cuir cabellut i d'on mitjançant instruments d'augment òptic, es procedeix a retallar per separar una per una les unitats fol•liculars; i la tècnica FUE consisteix en l'extracció una per una d'unitats fol•liculars (on estan agrupats els fol.licles pilosos) mitjançant un bisturí circular.

Bàsicament ambes tècniques es resumeixen en 3 fases:

1a. Extracció dels fol•licles de la zona donant (laterals del cap o clatell, llocs on mai cau el cabell perquè estan codificades així genèticament) per cobrir la zona on s'ha perdut el cabell. Aquestes àrees donants no es veuran alterades ja que posteriorment es realitza una sutura que redueix la cicatriu i que queda camuflada pel cabell del voltant en la tècnica de FUSS (tira); o en el cas de la tècnica FUE (extracció pèl a pèl) són múltiples punch que posteriorment curen deixant imperceptible les petites cicatrius barrejades amb els cabells circumdants.

2a. Els fol•licles obtinguts es classifiquen en unitats fol•liculars d'1, 2 o 3 cabells, tal com eren al lloc original. En aquest procés s'aïlla tota la unitat fol•licular (papil dèrmica, fol•licle, glàndula i greix subcutani) que serà la precursora del nou cabell. És un procediment meticulós i d'això depèn el resultat final.

3ª. La tercera fase és el reimplante o la col•locació d'aquests empelts a la zona alopécica. Per a això s'aplica anestèsia local a la regió a tractar. La seva distribució seguirà uns patrons estètics determinats segons l'edat i la futura evolució de l'alopècia. En general s'estableixen unes primeres línies d'un o màxim dos cabells que proporcionen l'aspecte estètic natural, mentre que a la resta de la zona es col•loquen els empelts de 2, 3, 4 i fins a 5 cabells, que són els responsables de la densitat desitjada

La durada de la cirurgia depèn en gran mesura l'extensió de la zona a reconstruir, però per estimar una durada mitjana podem parlar entre 4 a 6 hores. És una cirurgia que es pot realitzar de manera ambulatòria, amb anestèsia local i si cal amb sedació.
Les cures post operatoris són molt fàcils de fer, especialment les cures de la zona empeltada, al pacient se li indica detalladament la manera de realitzar la neteja i les cures a casa.

El pacient es pot reincorporar a les seves activitats habituals pràcticament a les 48-72 hores, tenint en compte totes les cures explicats prèviament, ja que portés en el cas de la tira una petita cicatriu en el cuir cabellut o de múltiples extraccions mínimes si fos el cas del SER, a més dels microempelts a la zona receptora.

Transcorregut el període d'adaptació a la nova zona -que sol durar entre tres i cinc mesos-, els fol•licles trasplantats generen el nou cabell i inicien el seu creixement extern a un ritme d'1 centímetre mensual aproximadament. Aquest empelt conserva les característiques de la seva zona original i segueix la seva mateixa evolució indefinidament, ja que es tracta de cèl•lules que no són sensibles a l'acció de la testosterona i els seus metabòlits. Durant el període que va de sis a dotze mesos després de la intervenció, el cabell continuarà creixent en longitud i diàmetre. Però el resultat final no s'observa fins transcorreguts uns deu o dotze mesos.

El cabell seguirà al pacient el mateix temps que es conservaria a la zona donant, és a dir sempre, i no necessita cap tipus de cura especial en el futur.

En general, en cada sessió s'empelten 4.000 a 5.000 cabells, de manera que una o dues sessions són suficients per solucionar l'alopècia. Els resultats són definitius, sense cap possibilitat de rebuig, en ser cabell del propi pacient, i no necessita un tractament posterior.

Algú va dir que un problema deixava de ser-ho en el moment en què tenia solució; doncs bé, els micro-empelts han aconseguit que l'alopècia deixi de ser-ho. Aquesta afirmació està avalada per més de 4.000 intervencions practicades per la Unitat de Cirurgia Capil•lar de la Clínica Planas.

Més informació sobre Microempelts Capil.lars

Hospitalització

Recomanacions Preoperatori

Anestèsia

Cures posteriors

Preguntes més freqüents

El Dr. Dorian González explica els resultats

La tècnica dels implants de cabell a través de la implantació de petites unitats fol•liculars de només un, dos o tres cabells, proporciona una gran millora estètica i uns resultats totalment naturals. És la solució definitiva de l’alopècia, perquè els resultats són per a tota la vida.
Passat el període d’adaptació a la nova zona, els fol•licles trasplantats generen el nou cabell i inicien el seu creixement extern a un ritme d’1 centímetre mensual aproximadament.

Dr. Dorian González