Peeling fenol catalitzat


Tractament

"Peel "és una paraula anglesa que significa pelar, en medicina la fem servir per definir un procediment que tracta d'eliminar d'una forma controlada una o diverses capes de la pell, estimulant a la vegada la formació d'una pell nova amb menys arrugues i taques. Donant-li una coloració més uniforme i rosada, amb més lluminositat. En definitiva una pell amb un aspecte més jove.

El fenol, és un compost químic utilitzat per realitzar peelings profunds des de fa moltes dècades, tot i que és des de fa pocs anys que les seves noves formulacions l'han convertit en un procediment amb moltes garanties de seguretat. 

Per la seva efectivitat, aquest peeling ha de ser considerat com una veritable cirurgia química (sense bisturí); tot i que no pretén, per descomptat, substituir una cirurgia d'estirament facial. Si més no, aquelles pacients amb abundants arrugues en tot el rostre i que no desitgen sotmetre´s a cirurgia convencional podrien ser bones candidates a aquest procediment. 


Temps d'intervenció

30 minuts

Llit

No requereix

Recuperació

Inmediata

Anestèsia

No requereix

Efecte

1 setmana

Resultat

Temporals


Procediment

Aquest procediment consisteix a produir una descamació química de l'epidermis de cara i coll, mitjançant l'aplicació del fenol sobre la pell.

El primer pas consisteix en desgreixar la pell amb una loció sabonosa, per a posteriorment aplicar el fenol sobre la pell amb l'ajuda d'un bastonet de cotó. La seva aplicació és per zones (davant, costat dret, esquerre ....) esperant 5 minuts entre una zona i la següent. El pacient notarà una cremor forta però sempre suportable. 

Finalitzada l'aplicació del fenol, s'estendrà sobre la zona tractada un gel catalitzador i posteriorment un gel-oli (gel siliconat) que té per funció protegir la pell tractada durant les següents 48 hores. Durant aquest temps la pell es tornarà edematosa, enfosquida i traspuarà una secreció groguenca. El moment més agut d'aquest edema serà a les 36 hores post tractament. 

Durant aquest temps el pacient s'alimentarà amb una dieta líquida-pastosa. 

Transcorregudes 48 hores, es retirarà la capa de gel oli, s'aplicarà gel epitelitzant i el pacient serà donat d'alta. 

Al quart dia post tractament anirà a consulta per revisió. 

Hospitalització

El tractament de Peeling fenol catalitzat necessita dos dies d'estada hospitalària.

Anestèsia

El tractament es realitza al quiròfan amb sedació intravenosa.


Beneficis

Els resultats del peeling fenol són espectaculars però hem de saber que impliquen temps de recuperació més llargs.


Galeria


Recomanacions preoperatori

És important no prendre el sol els dies previs a la realització del tractament, i mantenir la pell en el millor estat d'hidratació possible.


Cures posteriors

Habitualment ja pot començar a maquillar-se i fer una vida normal passats 15 dies, tenint la precaució de no exposar-se al sol directament els següents 3 mesos.


Acreditacions Principals