Dr. Miguel Martínez del Campo

Llicenciat en Medicina per la Universitat de Barcelona, està especialitzat en Medicina Antienvelliment (AAMS) per la Societat Mundial de Medicina Antienvelliment (WOSAAM) de Brucel•les, Bèlgica. Membre de la World Society of Antiaging Medicine, actualment és Responsable de la Unitat de Antienvelliment de la Clínica Planas.

Acreditacions Principals