Augment de mames amb greix propi

Belleza del seno mediante recursos propios

Augment de mames amb greix propi

Quan envellim, el greix que es troba per sota de la pell (teixit subcutani), va desapareixent paulatinament, sobre tot a la zona de la cara i les mans.

Les manifestacions que hi ha a la cara de la persona d’edat avançada, com els ulls enfonsats, falta de volum i definició en pòmuls i arcada mandibular, es produeixen per la falta del greix desaparegut, i com a conseqüència la flacciditat de tots els teixits.

Per solucionar aquestes manques d’esteticisme, i altres derivats de la falta de volum corporal (poc desenvolupament de les mames, pòmuls, mentó, glutis….) fem servir la tècnica de la Lipoestructura o farciment de greix.

Entenem per lipoestructura, la tècnica que ens permet aportar volum a diferents zones del cos mitjançant la utilització del greix propi del pacient como a material de farciment.

La utilització del greix del propi pacient com a material de farciment per restaurar i donar volum o remodelar, evita qualsevol possible rebuig o incompatibilitat, al tractar-se d’un material autòleg. Podem definir el greix autòleg com el millor material de farciment i el menys nociu per al organisme.

Es molt important la tècnica d’implantació del greix per assegurar que aquest sobrevisqui en la zona implantada i mantingui el volum, aconseguint que no es reabsorbeixi a llarg termini.

Procediment

Per a l’obtenció del teixit gras, i posterior implant, es necessita una sedació i anestèsia local de la zona donant; i/o anestesia general, depenent del pacient i del greix necessari en cada cas.

Les zones donants més freqüents són: abdomen, cara interna de les cuixes i genolls, trocànters (cartutxeres) i papada.

Prèvia desinfecció de la zona a tractar, procedim a l’obtenció del teixit gras, de manera molt acurada, mitjançant aspiració amb una petita cànula de punta roma unida a una xeringa especial (luer-lock) a pressió negativa suficient per aspirar i no fer malbé les cèl•lules grasses.

Seguidament el teixit gras és centrifugat per tal d’aconseguir separar-lo en tres estrats: l’oli (olis grassos), el greix pur (que serà el que infiltrarem) i els fluids anestèsics, i la sang, ubicats a la part inferior. Procedirem a separar el greix pur de la resta. Tot això ens permet l’obtenció de 3 cc a 7 cc de greix pur, amb totes les opcions intactes per sobreviure, per cada 10 cc de material succionat.

Per evitar que el greix es reabsorbeixi i els resultats siguin duradors, la infiltració o empelt de teixit gras es realitza de forma intramuscular i subcutània; a través d’incisions mínimes, prop de l’àrea a tractar.

S’utilitza una micro cànula amb la que es dipositen petits implants, creant filaments grassos d’1mm aproximadament de diàmetre; de tal manera que existeixi una distància mínima de 2 mm entre ells per garantir la seva supervivència posterior.

Després d’acabar l’empelt, s’immobilitza entre 7 i 10 dies amb un embenat amb esparadrap de paper, o amb faixes de pressoteràpia.

En la majoria d’ocasions només és necessària una sessió de tractament, tot i que en alguns pacients se’n precisa més d’una, per tal d’aconseguir el resultat desitjat, sobre tot en aquells casos en que es necessiten grans volums de teixit adipós per corregir el defecte.

Més informació sobre Augment de mames amb greix propi

Hospitalització

Recomanacions preoperatori

Anestèsia

Cures Posteriors

El Dr. Jorge Planas explica els resultats

La utilització del greix del propi pacient como a material de farciment, per restaurar i donar volum o remodelar, evita qualsevol possible rebuig o incompatibilitat, perquè és un material autòleg. Podem definir el greix propi com el millor material de farciment i el menys nociu per a l’organisme amb un gran índex de satisfacció per part de les pacients. 

Dr. Jorge Planas

El Dr. Gabriel Planas explica els resultats

La utilització del greix del propi pacient como a material de farciment, per restaurar i donar volum o remodelar, evita qualsevol possible rebuig o incompatibilitat, perquè és un material autòleg. Podem definir el greix propi com el millor material de farciment i el menys nociu per a l’organisme amb un gran índex de satisfacció per part de les pacients. 

Dr. Gabriel Planas

El Dr. Carlos del Cacho explica els resultats

Un dels principals avantatges de l’augment mamari amb el propi greix, és que s’evita una cicatriu a la mama, perquè el greix s’introdueix infiltrant-lo. D’aquesta manera, la recuperació és considerablement ràpida i les marques són imperceptibles, amb uns resultats estables i duradors. 

Dr. Carlos del Cacho

El Dr. Artur Carbonell explica els resultats

La cirurgia d’augment de mames amb greix propi és l’elecció ideal per a aquelles dones que desitgen augmentar només una talla de volum. Els resultats són totalment naturals, els pits guanyen volum, i recuperen fermesa i consistència, evitant qualsevol cicatriu i possible rebuig o incompatibilitat. Aquesta tècnica té un valor afegit, i és que, a més de la millora estètica del pit, també s’aconsegueix una millora de la zona on s’ha fet l’extracció de greix que sobra.

Dr. Artur Carbonell

El Dr. Jaume Masià explica els resultats

Els avantatges són molts i molt destacables. Cal remarcar la naturalitat dels resultats, a més de que aquesta tècnica estalvia les possibles complicacions relacionades amb les pròtesis de silicona, com la contractura capsular o l’enduriment dels implants.

Dr. Jaume Masià