Tractament Conservador Intensiu

Els limfedemas, sota control

Tractament Conservador Intensiu


Aquesta nova unitat aborda el tractament del limfedema més enllà de la multidisciplinaritat, és una nova forma d'enfocar i gestionar el pacient que pateix aquest greu problema.

D'una forma multimodal i integral s'estudien tots els aspectes del limfedema, iniciant-se amb un complet diagnòstic i valoració del dany anatòmic funcional del sistema limfàtic, per poder plantejar la seva millor abordatge terapèutic.

No només tractarem el limfedema, si no tot el context existencial del pacient, analitzant aspectes tan importants com l'estrès emocional, estat nutricional i pautes d'estil de vida.

Les dues àrees estan compostes per:

Àrea de Tractament Ambulatori formada per:

Sala de Fisioteràpia i Rehabilitació física equipada amb la tecnologia pròpia del mètode Godoy.

Gimnàs adaptat per realitzar la preparació i educació física.

Sala de teràpia grupal de Psicooncologia específica per a pacients de limfedema.

Consulta de nutrició i dietètica per a millora d'hàbits alimentaris en pacients amb limfedema, lipedema i obesitat.

Sala d'exploració equipada amb l'escàner per limfografia per fluorescència amb verd d'indocianina.

Consulta mèdica de limfologia per a valoració de risc, diagnòstic i seguiment dels pacients tractats.

Àrea d'hospitalització amb infermeria especialitzada

Per als pacients que requereixen tractament quirúrgic i tractament conservador intensiu.L'objectiu és millorar i normalitzar la disfunció diagnosticada mitjançant la millor tecnologia i personal especialitzat en el maneig del sistema limfàtic.

Amb aquesta inversió de recursos humans, científics i materials, Clínica Planas se situa com un centre de referència en el tractament integral del Limfedema.

El Dr. Jaume Masià explica els resultats

Clínica Planas és el primer centre d’Europa en incorporar a la seva Unitat de Cirurgia Limfàtica un escàner que permet localitzar amb precisió els canals limfàtics per tractar el limfedema. Aquesta nova tècnica de supramicrocirurgia importada de Japó, suposa un clar avenç en el tractament, amb uns resultats satisfactoris.

La disminució de la inflor de l’extremitat afectada, i la sensació de pesadesa, suposen una millora en la mobilitat i conseqüentment en la qualitat de vida de la persona afectada.

Dr. Jaume Masià