Dr. Manuel Sánchez

Dr. Manuel Sánchez

- Col•legiat 36.211

- Lloc i data de naixement: Granada, 18 octubre, 1960

FORMACIÓ ACADÈMICA

- LLICENCIAT EN MEDICINA I CIRURGIA per la Universitat de Granada.

- EXPERT UNIVERSITARI EN REANIMACIÓ I MEDICINA D'EMERGÈNCIA, Expedit per la Universitat de Cadis.

- MÀSTER UNIVERSITARI EN MEDICINA ESTÈTICA, expedit per la Universitat de les Illes Balears

- DIPLOMA ACREDITATIU DE CAPATICACIÓ en Medicina Cosmètica i Estètica. Expedit pel COL•LEGI OFICIAL DE METGES DE Barcelona.

- ESPECIALISTA EN NUTRICIÓ, DIETÈTICA I OBESITAT

ACTIVITAT PROFESSIONAL

- AGOST 1988 - NOVEMBRE 1991: METGE DE GUÀRDIA a CLINICA INMACULADA CONCEPCION de Granada.

- JULIOL 1989 - AGOST 1989: vaig substituir en qualitat de Metge Titular Interí com Metge de Família en el Ambulatori de Velutti de Granada dependent del SAS.

- JULIOL 1990 - AGOST 1990: vaig substituir en qualitat de Metge Titular Interí com Metge de Família en el Ambulatori de Velutti de Granada dependent del SAS.

- GENER 1990 - NOVEMBRE 1991: Vaig crear Servei de Reconeixement i Avaluació de Pacients Accidentats, en la Companyia WINTERTHUR de Granada.

- JULIOL 1991 - AGOST 1991: vaig substituir en qualitat de Metge Titular Interí Qualificat, al Servei d'Endocrinologia de l'Ambulatori del Zaidin a Granada dependent del SAS.

- OCTUBRE 1991 - GENER 1997: Metge Titular en Clínica Dr Tallon. Com Mèdic Estètic, en col•laboració amb el Servei de Cirurgia Plàstica (Dr Joao Bravo).

- GENER 1997 - MAIG 1999: CENTRE MEDIC RENASCIMENTO Medicina i Cirurgia Estètica, SUB-DIRECTOR MÈDIC I GERENT de la Societat del mateix nom.

- MAIG 1999: Vaig fundar la CLINICA DR. MANUEL SANCHEZ, Medicina i Cirurgia Estètica.

- SETEMBRE 2001? INCORPORACIÓ A CLÍNICA PLANAS

Director del Servei de Medicina Estètica, Nutrició i Dietètica de Clínica Planas.

Director del Servei de Medicina Estètica Corporal de Clínica Planas

Subdirector del Servei de ANTIAGING de Clínica Planas

CURSOS ACADÈMICS

- Febrer 1994: 1 º CICLE del CURS D'ESPECIALITZACIÓ SUPERIOR EN MEDICINA ESTÈTICA, Impartit per l'Escola Espanyola de Medicina Estètica, amb 120 hores lectives. (Sevilla)

- Març 1994: 2n CICLE del CURS D'ESPECIALITZACIÓ SUPERIOR EN MEDICINA ESTÈTICA, Impartit per l'Escola Espanyola de Medicina Estètica, amb 120 hores lectives. (Barcelona)

- Març 1994: Obtenció del títol de MÀSTER EN MEDICINA ESTÈTICA, expedit per l'Escola Espanyola de Medicina Estètica.

- Novembre 1994 - 1996: V CURS DE CIRURGIA ESTÈTICA, impartit per la Societat Espanyola de Cirurgia Estètica. (Barcelona)

- Març 1996: CURS DE MESOTERÀPIA, Impartit per Medimeet. (Madrid)

- Març 1996: SEMINARI OBESITAT PRESENT I FUTUR, Medimeet. (Madrid)

- Abril 1996: CURS D'INICIACIÓ I PERFECCIONAMENT EN MESOTERÀPIA (Barcelona)

- Abril - setembre 1996: Obtenció del Diploma de MÀSTER EN lipoescultura, expedit per C + C, 140 hores. (Madrid)

- Gener 1997: Seminari Practico sobre ALFA-hidroxiàcids I PEELINGS QUÍMICS, impartit per SESDERMA. (València)

- Gener - març 1997: CURS D'EXPERT UNIVERSITARI EN REANIMACIÓ I MEDICINA D'EMERGÈNCIA, Impartit per la Universitat de Cadis, 220 hores. (Cadis)

- 1996 - 1997: II CURS d'Actualització a distància de NUTRICIÓ, DIETÈTICA I DIETOTERÀPIA, impartit per la Universitat de Navarra, 130 hores.

- 1997 - 1999: Curs de Postgrau a la Universitat de les Illes Balears, amb l'obtenció de MÀSTER UNIVERSITARI EN MEDICINA ESTÈTICA, 570 hores. (Palma de Mallorca)

- Febrer 2000: Curs de ANESTÈSIA LOCAL, REGIONAL I troncular EN MEDICINA ESTÈTICA, promogut per la SEME (Toledo)

- Febrer 2000: Curs de ECOGRAFIA-DOPPLER EN Flebologia ESTÈTICA, promogut per la SEME (Toledo)

- Octubre 2001: - II CURS DE LÀSER MÈDIC -QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Octubre 2002: III CURS DE LÀSER MÈDIC -QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Juny 2002: XIII CURS INTERNACIONAL DE CIRURGIA PLÀSTICA I ESTÈTICA. (Barcelona)

- Juny 2002: MÀSTER UNIVERSITARI EN DIETÈTICA I NUTRICIÓ HUMANA. IUSC 600 hores lectives (60 crèdits) (Barcelona).

- Setembre 2002: CURS DE NUTRICIÓ I DIETÈTICA APLICADA. (Barcelona)

- Juny 2004: XIV CURS INTERNACIONAL DE CIRURGIA PLÀSTICA I ESTÈTICA. (Barcelona)

- Octubre 2004: V CURS DE LÀSER MÈDIC -QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Octubre 2005: VI CURS DE LÀSER MÈDIC -QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Setembre 2006: VII CURS DE LÀSER MÈDIC -QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Abril 2007: ABORDATGE Mèdic Estètic DE LA MENOPAUSA I l'andropausa. Auditori Sant Carles, Hospital Clínic de Sant Carlos. (Madrid).

- Octubre 2007: VIII CURS DE LÀSER MÈDIC -QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Setembre 2008: Curs PRGF en Medicina Estètica. (Vitòria Gazteiz)

- Octubre 2008: IX CURS DE LÀSER MÈDIC -QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Abril 2009: Curs Tecnologia PRGF en rejoveniment facial. Aplicacions Estètiques facials i corporals (Barcelona)

- Setembre 2009: Curs d'Ozonoteràpia Mèdica, (Barcelona)

- Octubre 2009: X CURS DE LÀSER MÈDIC -QUIRÚRGIC. (Barcelona)


DOCÈNCIA

- Octubre 2001: IX SEMINARI DE CIRURGIA ESTÈTICA PER esteticistes. (Barcelona)

- Gener 2003: I WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona)

- Març 2003: Jornades de Antiaging. MÀSTER UNIVERSITARI EN MEDICINA ESTÈTICA. (Palma de Mallorca)

- Abril 2003: II WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona). 3 ponències

- Juny 2003: III WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona) 3 ponències

- Novembre 2003: X SEMINARI Esteticistes (Barcelona)

- Març 2004 IV: WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona) 4 ponències

- Setembre 2004: VII MASTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Octubre 2004: V WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona) 4 ponències

- Febrer 2005: XVII CURS DE DOCTORAT - Cirurgia Reparadora i Estètica del Contorn Corporal. (Barcelona).

- Abril 2005: VI WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona) 4 ponències

- Maig 2005: XI SEMINARI Esteticistes (Barcelona)

- Setembre 2005: VIII MÀSTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca).

- Setembre 2006: IX MÀSTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Octubre 2006: 9 SALÓ LOOK INTERNACIONAL (Madrid).

- Març 2007: XII SEMINARI Esteticistes (Barcelona)

- Setembre 2007: X MASTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Setembre 2008: XI MÀSTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Novembre 2008: CURS DE RPGF. (Vitòria)

- Febrer 2009: JORNADES DE NUTRICION DIAFARM. (Barcelona)

- Febrer 2009: CURS DE DOCTORAT - Cirurgia Reparadora i Estètica del Contorn Corporal. (Barcelona).

- Abril 2009: CURS DE REMODELACIÓ CORPORAL APLICADA. (SEME-Madrid)

- Abril 2009: JORNADES DE NUTRICION DIAFARM. (Bilbao)

- Abril 2009: CURS DE PRGF. Aplicacions Estètiques facials i corporals (Barcelona)

- Setembre 2009: XII MÀSTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Novembre 2009: XIII º SEMINARI DE CIRURGIA ESTÈTICA PER Esteticistes (Barcelona)


ASSISTÈNCIA A

- Febrer 1994: 1 º SIMPOSI EUROPEU DE Dermoestética (Sevilla).

- Maig 1994: Xè CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Barcelona)

- Octubre 1994: 2n CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA PER A L'ESTUDI DE L'OBESITAT. (València)

- Desembre 1994: 1r CONGRÉS INTERNACIONAL D'ESTÈTICA FACIAL I CORPORAL. (Lisboa)

- Març 1995: 2n SIMPOSI EUROPEU DE Dermoestética (Marbella)

- Juny 1995: XI CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Barcelona)

- Maig 1996: IV ª JORNADES MEDITERRÀNIES DE CONFRONTACIONS TERAPÈUTIQUES EN MEDICINA I CIRURGIA ESTÈTICA. (Sitges-BARCELONA). 30 hores lectives.

- Abril 1996: XII CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETATS ESPANYOLA DE MEDICINA ESTETICA. (Barcelona)

- Octubre 1996: 1r CONGRÉS INTERNACIONAL DE CIRURGIA I MEDICINA ESTÈTICA DO Homem. (Lisboa)

- Abril 1997: III ª JORNADES DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE CIRURGIA ESTÈTICA. (Palma de Mallorca)

- Maig 1997: XI CONGRÉS INTERNACIONAL DE MEDICINA ESTÈTICA, de la Union Internationale de Medicine Esthétique i la Societat espanyola de Medicina Estètica. (Sevilla)

- Juny 1998: XIV CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Barcelona)

- Octubre 1998: V JORNADES HISPÀ-ARGENTINAS - AVANÇOS I ACTUALITZACIÓ EN ESTÈTICA MÈDICA?. (Múrcia)

- Març 1999: VII ª JORNADES MEDITERRÀNIES. (Sitges-BARCELONA)

- Febrer 2000: XVI CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Toledo)

- Abril 2000: 1r CONGRÉS IBÈRIC DE MEDICINA I CIRURGIA ESTÈTICA (Lisboa)

- Octubre 2001: III º CONGRÉS EUROPEU DE MEDICINA ESTETICA I XVII CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (València)

- Abril 2002: X ª JORNADES MEDITERRÀNIES DE CONFRONTACIONS TERAPÈUTIQUES EN MEDICINA I CIRURGIA COSMÈTICA. (Sitges-Barcelona) 30 hores lectives.

- Octubre 2002: II ª TROBADA INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARI DE TÈCNIQUES DE MEDICINA I CIRURGIA ESTÈTICA. (Madrid)

- Novembre 2002: I º CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE NEDICNA ANTIENVELLIMENT I LONGEVITAT. SEMAL. (Barcelona)

- Juny 2003: XXXVII º CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE CIRURGIA PLÀSTICA, REPARADORA I ESTÈTICA. (Barcelona)

- Octubre 2003: III ª TROBADA INTERNACIONAL HISPANO -FRANCES EN TÈCNIQUES DE MEDICINA ESTETICA (Madrid)

- Febrer 2004: XIX º CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. SEME (Barcelona)

- Octubre 2004: IV ª TROBADA INTERNACIONAL DE TÈCNIQUES DE MEDICINA ESTETICA I ANTI ENVELLIMENT. (Madrid)

- Febrer 2005: XXè CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Barcelona)

- Maig 2005: XIè SEMINARI Esteticistes (Barcelona)

- Març 2006: XXI º CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (València)

- Setembre 2006: VIIè CURS LASER MEDICO QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Octubre 2006: 9 SALÓ LOOK INTERNACIONAL (Madrid)

- Desembre 2006: II º SIMPOSI de claus NUTRICIONALS DE LA LONGEVITAT. (Madrid)

- Febrer 2007: XXII º CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Madrid)

- Març 2007: XVè CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE LASER MEDICO QUIRÚRGIC. (Toledo)

- Abril 2007: 2n IBEROAMERICAN CONFERENCE ON NEUROIMMUNOMODULATION. (Madrid)

- Setembre 2007: VIè CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ANTIENVELLIMENT I LONGEVITAT. INTERNATIONAL CONGRESS OFF ANTI-AGING MEDICINE. (Barcelona)

- Octubre 2007: VIII º CURS LASER MEDICO QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Octubre 2007: VIII CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA D'ESTUDI DE L'OBESITAT (SEEDO). (Saragossa)

- Febrer 2008: XXIII º CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Barcelona)

- Octubre 2008: IX CURS LASER MEDICO QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Febrer 2009: XXIV CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Saragossa)

- Febrer 2009: JORNADES DE NUTRICION DIAFARM. (Barcelona)

- Abril 2009: CURS DE REMODELACIÓ CORPORAL APLICADA. (SEME-Madrid)

- Abril 2009: JORNADES DE NUTRICION DIAFARM. (Bilbao)

- Abril 2009: CURS DE PRGF. Aplicacions Estètiques facials i corporals. (Barcelona)

- Juny 2009: XLIV CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE CIRURGIA PLÀSTICA RECONSTRUCTIVA I ESTÈTICA (SECPRE). (Cadiz)

- Setembre 2009: VIII JORNADES INTERNACIONALS DE OZONOTERÀPIA MEDICA, (Barcelona).

- Octubre 2009: I º Simposi Internacional en Medicina Regenerativa Traslacional 2009. (Vitòria Gazteiz).

- Novembre 2009: JORNADA INTENSIVA DE REMODELACIÓ CORPORAL. (Barcelona)

- Novembre 2009: XIII º SEMINARI DE CIRURGIA ESTÈTICA PER Esteticistes (Barcelona)


PONÈNCIES

- Novembre 1998: JORNADES DE FLEBOESTÉTICA I LIMFEDEMA. DE LA Societat Espanyola de Medicina Estètica. (Madrid)

- Octubre 2001: IX SEMINARI DE CIRURGIA ESTÈTICA PER esteticistes. (Barcelona)

- Octubre 2002: II ª TROBADA INTERNACIONAL MULTIDISCIPLINARI DE TÈCNIQUES DE MEDICINA I CIRURGIA ESTÈTICA. (Madrid)

- Novembre 2002: I º CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ANTIENVELLIMENT I LONGEVITAT. SEMAL. (Barcelona)

- Gener 2003: I º WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona)

- Febrer 2003: XVIII CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Barcelona)

- Abril 2003: II º WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona). 3 ponències

- Juny 2003: III º WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona) 3 ponències

- Juny 2003: XXXVIII º CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE CIRURGIA PLÀSTICA, REPARADORA I ESTÈTICA. (Barcelona)

- Octubre 2003: III ª TROBADA INTERNACIONAL HISPANO-FRANCES EN TÈCNIQUES DE MEDICINA ESTETICA. (Madrid)

- Novembre 2003: Xè SEMINARI DE CIRURGIA ESTÈTICA PER esteticistes. (Barcelona)

- Març 2003: JORNADES ANTIAGING, MASTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Febrer 2004: XIX º CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTETICA. SEME (Barcelona)

- Març 2004: IV º WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona) 4 ponències

- Setembre 2004: VII MASTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Octubre 2004: IV ª TROBADA INTERNACIONAL DE TÈCNIQUES DE MEDICINA ESTETICA I ANTIENVELLIMENT. (Madrid)

- Octubre 2004: Vist i WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona) 4 ponències

- Febrer 2005: XXè CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Barcelona)

- Febrer 2005: XVII º CURS DE DOCTORAT - Cirurgia Reparadora i Estètica del Contorn Corporal. (Barcelona)

- Abril 2005: VIè WORKSHOP ANTIAGING. (Barcelona) 4 ponències

- Maig 2005: XIè SEMINARI DE CIRURGIA ESTÈTICA PER Esteticistes (Barcelona)

- Setembre 2005: VIII º MÀSTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Març 2006: XXI º CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (València)

- Setembre 2006: VIIè CURS LASER MEDICO QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Setembre 2006: IXè MÀSTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Desembre 2006: II º SIMPOSI de claus NUTRICIONALS DE LA LONGEVITAT. (Madrid)

- Febrer 2007: XXII º CONGRÉS NACIONAL DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE MEDICINA ESTÈTICA. (Madrid)

- Març 2007: XVè CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE LASER MEDICO QUIRÚRGIC. (Toledo)

- Març 2007: XIIè SEMINARI Esteticistes (Barcelona)

- Setembre 2007: Xè MÀSTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Octubre 2007: VIII º CURS LASER MEDICO QUIRÚRGIC. (Barcelona)

- Octubre 2007: VIII CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA D'ESTUDI DE L'OBESITAT (SEEDO). (Saragossa)

- Abril 2007: 2n IBEROAMERICAN CONFERENCE ON NEUROIMMUNOMODULATION. (Madrid)

- POSTER: NEUTROPHIL FUNCTIONS ARE Altered IN Patients WITH DEPRESSIVE Disorder

- Abril 2007: 2n IBEROAMERICAN CONFERENCE ON NEUROIMMUNOMODULATION. (Madrid)

- POSTER: Patients WITH DEPRESSIVE Disorder SHOW Premature IMMUNOCENESCENCE OF their LYMPHOCYTE FUNCTIONS.

- Desembre 2007: REUNIÓ DE L'ACADÈMIA DE CIRURGIA PLÀSTICA, RECONSTRUCITIVA I ESTÈTICA. (Barcelona)

- Setembre 2008: XIè MÀSTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Novembre 2008: I º CURS DE RPGF PER APLICACIONS EN MEDICINA ESTETICA. (Vitòria)

- Febrer 2009: JORNADES DE NUTRICION DIAFARM. (Barcelona)

- Febrer 2009: XXI º CURS DE DOCTORAT - Cirurgia Reparadora i Estètica del Contorn Corporal. (Barcelona)

- Març 2009: BARCELONA DEGUSTA (Barcelona)

- Abril 2009: CURS DE REMODELACIÓ CORPORAL APLICADA. (SEME-Madrid)

- Abril 2009: JORNADES DE NUTRICIÓ DIAFARM. (Bilbao)

- Abril 2009: CURS DE PRGF. Aplicacions Estètiques facials i corporals (Barcelona)

- Setembre 2009: XIIè MÀSTER DE MEDICINA ESTETICA DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLAS BALEARS. (Palma de Mallorca)

- Juny 2009: XLIV CONGRÉS DE LA SOCIETAT ESPANYOLA DE CIRURGIA PLÀSTICA RECONSTRUCTIVA I ESTÈTICA (SECPRE). (Cadiz)

- Novembre 2009: JORNADA INTENSIVA DE REMODELACIÓ CORPORAL. (Barcelona)

- Novembre 2009: XIII º SEMINARI DE CIRURGIA ESTÈTICA PER Esteticistes (Barcelona)


SOCIETATS

- Membre de la junta directiva de la Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME) i responsable de la publicació de la revista Trimestral de la SEME.

- Membre de la Societat Societat Espanyola de Medicina Estètica (SEME).

- Membre de la Societat Espanyola de Medicina Anti envelliment i Longevitat (SEMAL).

- Membre de la Societat Espanyola de Mesoteràpia Medica (SEMM).

- Membre Unió Professional de Metges i Cirurgians d'Espanya (UP).

LLIBRES

- LLIBRE: ANTIAGING Viu més anys sentint-te més jove.

- Dr Julian Bayon & Dr Manuel Sanchez 2007